Företagets namn                                       Verksamhetstid

Urmakare Sven August Jansson         1878-1881

Initiativtagare/ägare

Sven August Jansson (1847-1906)

Geografiskt läge

Inom stadsplan i Tidaholm

Historia

Sven August Jansson var son till en hemmansägare i Vadene i Korsberga. Som yngling kom han till Skövde där han arbetade som gravör. Där träffade han sin fru mamsell Klara Karolina Kornelius. År 1877 flyttade de till Korsberga och året därpå till Tidaholm. Sven August tituleras då för urmakare. Troligen fick han sin utbildning i Skövde. Sven August blir Tidaholms förste urmakare men redan 1881 flyttar familjen tillbaka till Korsberga. Troligen var orten ännu för liten för att försörja en urmakare.  Efter att ha varit bosatt på olika orter i Västergötland slog familjen sig ned i Habo stationssamhälle där Sven August avled år1906. Enligt Magnusson, allmogeurmakeriet i Västergötland lagade han endast klockor under sin tid i Habo.

Produkter

Klockor och klockreparationer

Källor

Magnusson; Allmogeurmakeriet i Västergötland, s112f. Sveriges handelskalender 1879-1880

Inventerare

Kjell Henrysson