Företagets namn                                       Verksamhetstid

Handlande August Andersson          1874-1876

Initiativtagare/ägare

August Andersson (1949-?)

Geografiskt läge

Hörnviken, närmare läge okänt

Historia

August Andersson nämns som diversehandlare i Hörnviken Sveriges Handelskalender 1875. Han flyttade in från Skövde 1874 och försattes i konkurs redan året därpå efter egen ansökan. Av bouppteckningen framgår att han bla sålde tyger, färger, linoljor, viner, kaffe och porslin. Tillgångarna värderades till 11 881 kr medan skulderna uppgick till 21 361 kr. År 1876 flyttade han vidare till Norra Sandsjö i Småland där han bedrev handel vid Prinsfors kvarn i vart fall på 1880-talet. Hans vidare öde är okänt. Troligen fanns inte underlag för en affär så tidigt vid Hörnviken varför han tvingades flytta vidare.

 

Produkter

Lanthandelsvaror, Specerivaror

Källor

Sveriges Handelskalender 1875, LandsarkivetGöteborg:Dimbo HR FIV:12

Inventerare

Kjell Henrysson