vinjett

Företagets namn                                                                       Verksamhetstid

Anna Rödings Manufakturhandel            1880-1883

Initiativtagare/ägare

Anna Röding (1846-1912)

Geografiskt läge

Affären öppnades i skolhuset för att sedan överflyttas till Västra Drottningvägen 1

Historia

Anna Röding inflyttade med sin man fanjunkaren A. O. G. Röding år 1879 till Tidaholm från Södra Ving. De bosatte sig först i skolhuset men flyttade sedan över till det nybyggda huset på Västra Drottningvägen 1. År 1880 när familjen fortfarande bodde i skolhuset startade Anna en manufakturaffär i bostaden. Redan i november samma år flyttade både familjen och verksamheten över till den nybyggda fastigheten med adress Västra Drottningvägen 1. Hon marknadsförde sin verksamhet genom stora annonser i Falköpings tidning. År 1882 valde hon att även starta en bokhandel i lokalerna. Om hon då lade ned manufakturhandeln eller om hon bedrev båda affärerna samtidigt är osäkert. I september 1883 försattes båda makarna i konkurs. Familjen hade då flyttat till Stenbacken under Vulcan. De flyttade sedan vidare till Skövde och slutligen till Skara där båda makarna avled. Anna Röding måste ha varit en mycket ovanlig företagare i samhället. Hon drev verksamheten under sitt eget namn trots att hon som gift var omyndig och hon födde under åren nio barn.

Produkter

Kläder och tillhörande varor.

Fotografier

  • fkpg18800929Annons Falköpings Tidning 1880
  • fkpg18801120Annons Falköpings Tidning 1880
  • fkpg18830912Annons Falköpings Tidning 1883

 

Källor

Annonser i Falköpings tidning 1880-09-29, 1880-11-20, 1883-09-12

Inventerare

Kjell Henrysson