Företagets namn                                                                                    Verksamhetstid

C F Andersson Slakteri & Matvaruhandel     1880-talets början-1887

Gustafsson, Thorin & Co                               1887-1898

Otto Jonssons Matvaruhandel                        1900-1905/1906

Initiativtagare/ägare

1. Carl Fredrik Andersson (1840-1891)                         

2. Edvard Alfred Thorin (1855-1908) Anders Johan Svensson (1849-1913) August Gustafsson (1857-?)

3. Otto Jonsson (1847-1930)

Geografiskt läge

Västra Drottningvägen 1  (Gustafssons och Löfs hus) västra delen

Historia

Skövdeslaktaren Carl Fredrik Andersson etablerade i början av 1880-talet en liten handelsbod i det hus på Västra Drottningvägen 1 (Bemahuset) som vid denna tiden kallades Gustafsson & Löfs hus. På ett foto på Västra Drottningvägen taget från Centralplatsen från 1880-talet taget av Ad Lidwall syns en skylt C F Andersson, Skövde-Tidaholm, Slakteri & Matvaruhandel. Troligen 1887 sålde Andersson sin verksamhet i Tidaholm till tre andra skövdeslaktare Gustafsson, Thorin och Svensson. Enligt deras registrering i handelsregistret 1888 (skyldigheten att registrera sig uppkom det året) anges att de idkade fortfarande sk hökeri eller matvaruhandel samt försäljning av hembryggt svensköl och hembryggt svagdricka.  Den som förestod affären i Tidaholm var Otto Jonsson som också bodde i fastigheten. Otto Jonsson startade år 1900 en egen matvarurörelse. Det är troligt att han övertog handelsboden från Gustafsson, Thorin och Svensson. Otto Jonsson finns med i handelskalendern för 1905 men inte för 1907. Det mest sannolika är att affären upphörde i och med att Bengtzons manufaktur köpte fastigheten 1906. År 1907 flyttar han från Västra Drottningvägen 1 till Smedjegatan 6. Han tycks ha köpt denna fastighet 1907 och nu anges att han är snickeriarbetare. När han avled 1930 bodde han på Västra Drottningvägen 23 A.

Produkter

Hökeri dvs matvaruhandel, slakteri, försäljning av öl och svagdricka

Fotografier

  • vdrottningvVästra Drottningvägen 1
  • vdrottningv1bCF Anderssons skylt

Inventerare

Kjell Henrysson