vinjett

 

Företagets namn                                                                                Verksamhetstid

Skräddarmästaren J. A. Westerberg             1892-1905

Initiativtagare/ägare

Johan August Westerberg (1844-1905)

Geografiskt läge

Villagatan 4

Historia

Johan August Westerberg var bondson från Segeltorp utanför Skövde. Han valde skräddaryrket. I unga år arbetade han i London men kom hem 1870. Därefter hade han anställningar i Stockholm och Västervik. I Stockholm arbetade han som tillskärare i 12 år. I Stockholm bildade han familj. År 1886 återkom han till Skövde men år 1892 flyttade han och hela familjen till Tidaholm där man köpte fastigheten med adress Villagatan 4. Här satte Johan August upp en egen praktik. Tyvärr hade han dålig ekonomi och han försattes i konkurs den 12 december 1905. Tillgångarna uppgick till 99 kr och skulderna till 1 127 kr. det är tveksamt om han fortsatte sin rörelse efter konkursen. Han avled 1905, 61 år gammal.

Produkter

Handsydda kläder. Det framgår inte om det var herr- eller damkläder eller både ock.

Fotografier

  • annons1894Annons från 1904

Anställda

Inga anställda är kända

Källor

Annonser i almanackor 1893-1894.

Inventerare

Kjell Henrysson