Företagets namn                                               Verksamhetstid

Anny Johanssons Cigarraffär    1904-

Initiativtagare/ägare

Anny Viktoria Johansson

Geografiskt läge

Okänt

Historia

År 1904 anmälde en Anny Johansson till handelsregistret att hon ämnade öppna cigarraffär inom Tidaholms köping. Det är okänt om hon öppnade någon affär och var en i så fall skulle ha legat. Hon torde ha varit den första som öppnade en renodlad tobaksaffär i Tidholm.

Produkter

Tobaksvaror

Inventerare

Kjell Henrysson