Välkommen till Tidaholms genealogiska förenings företagsinventering

Tidaholm är en stad dominerad av sina industrier och företag. När staden växte på grund av Vulcans Tändsticksfabrik runt sekelskiftet 1800/1900 blev Tidaholm ett Clondyke dit många handlare och andra rörelseidkare sökte sig för att pröva lyckan. För många blev det bara en kort sejour, medan andra lyckades etablera sig och till och med verkar i staden ännu. Det finns inte så mycket kvar efter företagen. Bokföringen slängs och det enda som finns är oftast den officiella registreringen, annonser och artiklar i lokaltidningen samt vad de äldre kommer ihåg. Föreningen ansåg det därför angeläget att påbörja en inventering av alla äldre företag i Tidaholm. Vi startade 2001 och den pågår fortfarande. Vi har koncentrerat oss på företag startade före 1950. Detta har dock inte hindrat att även yngre företag kommit med i inventeringen. Vi är mycket intresserade av att komma i kontakt med personer som har egna minnen, fotografier eller lämningar efter de gamla företagen i Tidaholm. Har du upplysningar får du gärna ta kontakt med Kjell Henrysson.

Du kan söka efter företag i olika kategorier, senast inlagda företag eller efter namn. Du kan också söka på valfritt ord i sökfunktionen. Söker du i företag i kategoriordning måste du klicka på namnet för att komma till själva berättelsen om företaget.

 kjell@ebacken.se, tel 0502-10271.