Företagets namn                                                                                            Verksamhetstid

Ida Lindberg

1903-1939

Ida Lindbergs Eftr.

1939-1968

 

Initiativtagare/ägare

Ida Lindberg (1869-1952)

1903-1939

Ruth Allard (1905-1981)

1939-1947

Maria Lundgren (1900-1994)

1947-1968

 

Geografiskt läge

Villagatan 5 (Orebahuset)

Historia

Ida Lindberg föddes i Sandhem som dotter till snickaren Karl August Lindberg och hans hustru Anna Sofia Sandberg. Fadern avled och lämna sin hustru med många barn kvar. Ida blev kvar i hemmet och hon och modern flyttade till backstugan Fällorna under Axtorp i Sandhem. Där titulerades Ida som modist men det är okänt var hon arbetade. År 1903 flyttade Ida ensam till Tidaholm och öppnade mode och kortvaruhandel. Var hon hade sin affär de första åren är inte klart men det är möjligt att den första affären låg vid Gamla torget med adress Torget 5 (järnhandel och mejeribyggnaden). Hon flyttade år 1910 till Villagatan 4 och senare samma år till Villagatan 3. Först år 1914 flyttade hon till Villagatan 5 där affären sedan kom att ligga till den avvecklades 1968. År 1908 flyttade modern till Ida och hon bodde därefter kvar hos henne till sin död år 1925, 94 år gammal. När Ida började närma sig 70 år valde hon att sälja affären till Ruth Allard. Hon bodde dock kvar i fastigheten till sin död 1952. Ruth Allard drev butiken till 1947 då Maria Lundgren tog över. Ruth Allard flyttade till Eksjö där hon gifte sig med Carl August Collin. Den 1 april 1968 lades affären ned och Maria Lundgren flyttade tillbaka till Eksjö varifrån hon kom.

Produkter

Hattar och mössor samt handarbetsdetaljer.

Fotografier

  • runa1939Ida Lindberg 70 år 1939
  • vb390331Annons VB 1939
  • vb470408Annons VB 1947
  • annons1959Annons från 1959
  • vb591204Annons VB dec 1959
  • vb680319Artikel VästgötaBladet mars 1968

Anställda

Elsie Lager

Källor

Artikel i VB 19680319

Inventerare

Kjell Henrysson