Företagets namn                                       Verksamhetstid

Bälteberga handelsbod                       1840-talet-1882

Initiativtagare/ägare

Brukspatronen Carl Samuel von Zweigbergk (1822-1883)

Geografiskt läge

Bälteberga pappersbruk

Historia

Enligt Kjellgrens bok om Tidaholm fanns redan på 1840-talet en liten handelbod vid pappersbruket i Bälteberga som drevs av brukspatronen von Zweigbergk. Denne flyttade in från Vänersborg 1849 och det är därför tveksamt om det funnits någon affär tidigare. Handelsboden nämns i handelskalendrarna i vart fall åren 1875-1883. von Zweigberk avled 1883 men dödsboet fortsatte rörelsen till i vart fall 1887. I husförhörslängden nämns ett handelsbiträde vid namn Axel Svensson från Alingsås. Denne flyttade in 1879 men flyttade vidare till Vulcan år 1882. Axel Svensson blev senare förman på Vulcan. von Zweigbergks änka flyttade så småningom in till Tidaholm och startade en affär; Tidaholms Nya Modehandel år 1889.

Produkter

Speceri- och diverseaffär.

Anställda

Axel Svensson f 1852 i Alingsås

Källor

Kjellgren: Tidaholm från sätesgård till industriort, 1977, Sture Eklindh: Ännu fler tidaholmsprofiler, 1995. Sveriges Handelskalender 1875-1883

Inventerare

Kjell Henrysson