Företagets namn                                                                                             Verksamhetstid

L. J. Wallbergs Speceri- & Diversehandel       1902-1913

Initiativtagare/ägare

Lars Johan Wallberg (1868-1914)

Geografiskt läge

Södra Kungsvägen 3  (numera Södra Kungsvägen 7)

Historia

Lars Johan Wallberg föddes i Daretorp 1868. Ganska snart flyttade familjen in till Tidaholm där fadern fick arbete på Vulcan. Lars Johan anställdes så småningom som butiksbiträde i Vulcans handel. År 1900 anställdes han som Tidaholms Handels AB:s förste föreståndare vid deras nyöppnade affär vid Västra Drottningvägen 4. Redan samma år fick han en varning av styrelsen för att han uppträtt berusad i tjänsten. Året därpå fick han lämna sin tjänst. År 1902 öppnade Wallberg en egen affär vid Södra Kungsvägen 3. Murare Malmberg som ägde fastigheten hade låtit bygga till det norra hörnet med en affärslokal. Pizzeria Rimona finns idag i samma lokal.

År 1913 avvecklade Wallberg affären och familjen flyttade till Eggby där han blivit handelsföreståndare i Rosendal under Stora Foxerna. Redan efter ett år avled dock Lars Johan Wallberg.

Produkter

Specerivaror, tobak, porslin, tapeter och manufakturvaror.

Fotografier

  • annons1906bAnnons från 1906
  • annons1910Annons från 1910
  • ljwallbergLars Johan Wallberg

Källor

I handelns tjänst, 90 år med Tidaholms Slakteri & handels AB, s 9

Inventerare

Kjell Henrysson