Företagets namn                                                              Verksamhetstid

Barberaren Johannes  Hessel               1918-1923

Initiativtagare/ägare

Johannes Filip Hessel (1892-1947)

Geografiskt läge

Familjen var bosatt på Västra Drottningvägen 4 och det är sannolikt att frisersalongen var belägen där.

Historia

Johannes Hessel var son till stadsbudet i Skövde Oscar Emanuel Hessel och hans hsutru Maria Kristina Karlsdotter. Johannes valde att utbilda sig till frisör. År 1918 flyttade han till Tidaholm och öppnade frisersalong, troligen med adress Västra Drottningvägen 4. Han försattes i konkurs år 1919. Tillgångarna uppgick till 112 kr medan skulderna belöpte sig på 838 kr. År 1923 flyttade han vidare till Alingsås där han fortsatte sitt yrke. Han flyttade sedermera till Stockholm där han fortsatte sitt yrke. Han avled år 1947.

Produkter

Rak- och frisersalong

Inventerare

Kjell Henrysson