vinjett

Företagets namn                                                      Verksamhetstid

Skräddaren F O Dahlström              1880-1903

Initiativtagare/ägare

Frans Oskar Dahlström (1857-1922)

Geografiskt läge

1. Västra Drottningvägen 1

2. Furulundskvarteret

3. Stallängen

Historia

Frans Oskar Dahlström föddes i Vättak år 1857. Han föräldrar bodde inhyses i Ödegården. Han blev helt föräldralös när han var tolv år gammal då båda föräldrarna dog med ett års mellanrum. Med blyerts antecknades i husförhörlängden i Vättak att han vistades i Norra Fågelås. Troligen blev han omhändertagen av någon familj där. Det mest sannolika var att han hamnade i en skräddarefamilj. År 1879 antecknades i utflyttningslängden i Vättak att skräddaren F O Dahlström utvandrat till N Amerika de 9 oktober. Troligen blev det ingen färd över Atlanten för redan 1880 i juni flyttar han till Stora Flittered i Gustav Adolf där han blir kvar till 1883. Det verkar som om hans boende inte stämmer med hans officiella folkbokföring eftersom han redan 1880 startar upp ett ”Skrädderi-Etablissement” mitt emot handlaren Bengtzons affär i Tidaholm. Det måste ha varit i byggnaden med adress Västra Drottningvägen 1. Det verkar inte heller ha varit ett enkelt skrädderi utan en butik. 1889 annonserar han i Falköpings tidning att han flyttat sin verksamhet till Furulund dit han flyttat. Året därpå flyttar han till Södra Kungsvägen 3. Till sin hjälp har han en skrädderiarbetare Axel Oskar Ferdinand Dahlström, född 1881 i Agnetorp. Vilken relation dessa har är okänt.

Frans Oskar Dahlström lever ogift ända fram till 1903 då han 46 år gammal gifter sig med Anna Sofia Lidzell från Karlstad som bara är 28 år. Äktenskapet hinner inte vara en månad innan Dahlström försätts i konkurs den 20 april 1903. Tillgångarna uppgår till 196 kr medan skulderna belöpte sig på hela 6 184 kr. Det antecknades i konkursakten att Dahlström häktats p g a misstänkt bedrägeri i konkursen. Dahlström dömdes 1904 av häradsrätten  till 4 års straffarbete för bedrägeri i konkurs och mened. Dahlström avlider i Vara år 1922 medan han hustru levde ända till 1951.

Produkter

Kläder

Fotografier

  • ft18801215Från Falköpings Tidning 1880
  • ft18820125Från Falköpings Tidning 25 jan 1882
  • ft18890508Från Falköpings Tidning 8 maj 1889
  • tp18910116Annons från Tidaholmsposten 1891
  • dn19041128Annons från 1904

Anställda

Skrädderiarbetaren Axel Oskar Ferdinand Dahlström

Källor

Konkursakter Vartofta häradsrätt 1903

Inventerare

Kjell Henrysson