vinjett

Företagets namn                                                                          Verksamhetstid

Vattenfabriken Monaco                                                 1936-1939

Initiativtagare/ägare

Bengt Wennberg (1905-1974)                                                                 1936-1939

Geografiskt läge

Stora hotellets källare

Historia

Bengt Wennberg föddes i Karlstad 1905. År 1936 lät han inregistrera firman Vattenfabriken Monaco i handelsregistret för Tidaholm. Om han övertog utrustningen från Vattenfabriken Neptun eller om han startade upp företaget själv är oklart. Enligt annons i telefonkatalogen drev han sin verksamhet i Stora Hotellets lokaler. Redan 1939 var rörelsen nedlagd. Rörelsen hade telefonnumret 359.

Produkter

Mineralvatten och läskedrycker

Fotografier

  • annons1937Annons från 1937
  • drickabackDrickaback från Vattenfabriken Monaco
  • flaskamonacoFlaska från Vattenfabriken Monaco

Anställda

Inga anställda är kända.

Källor

Handelsregistret för Tidaholm, s 538, Lokaltelefonkatalogen 1937, Handelskalendern 1938

Inventerare

Kjell Henrysson