Företagets namn                                       Verksamhetstid

Urmakare Carl Lidman                            1879-1895

Initiativtagare/ägare

Carl Gustaf Leorie (?) Lidman (1852-1939)

Geografiskt läge

Västra Drottningvägen 4

Historia

Carl föddes i Klara församling i Stockholm av föräldrar som ville vara anonyma. Han dopnamn var Claes Gustav Axel men han kom att kallas Carl. Modern uppgavs dock vara 27 år gammal. Carl utbildade sig till urmakare i Stockholm och ännu 1878 bodde han där. Därefter flyttade han runt. I slutet av 1870-talet var han bosatt i Broddetorp för att sedan flytta till Norra Ving. År 1879 etablerade han sig i Tidaholm. Officiellt flyttade han inte in förrän 1881 men han fick ett barn 1880 som föddes i Tidaholm. Lidman satsade och lät bygga ett eget hus i centrum ”Lidmans hus”. Sannolikt är det huset med adress Västra Drottningvägen 4, det som senare kom att kallas Rhodinska huset. Det övertas 1896 av handelsmannen Alexander Nyberg som i en annons anger att han öppnat affär i f d Lidmans hus.

Utöver sitt urmakeri var han även ombud för Anderssons & Willners kakelugnsfabrik i Hjo. Lidman var den drivande bakom och blev den första ordföranden i den 1890 bildade Tidaholms Rösträttsförening och var ombud för föreningen vid det stora rösträttsmötet i Stockholm 1896. Han tillhörde de frisinnade.

Lidman fick så småningom problem med sin ekonomi och försattes i konkurs den 21 april 1894. Tillgångarna uppgick till endast 201 kr medan skulderna belöpte sig på 2 852 kr. År 1895 flyttade han med sin familj till Skara. Han avled i Trollhättan 1939.

 

Produkter

Urmakeriprodukter

Fotografier

  • annons1891Annons från 1891
  • annons1891bAnnons från 1891
  • annons1892Annons från 1892
  • annons1893Annons från 1893
  • carllidmanCarl Lidman
  • bild19lidmanCarl Gustaf Axel Lidman

Källor

Sveriges Handelskalender 1880-1894, Göteborgs landsarkiv, Dimbo HR FIV:32

Inventerare

Kjell Henrysson