Företagets namn                                                          Verksamhetstid

Bokbindaren August Roos          1886-1889

Initiativtagare/ägare

August Roos, född i Edsberg i Närke år 1861, utvandrad till USA 1916

Geografiskt läge

Norra Kungsvägen 5 (Ida Lundborgs hus senare Lindhs)

Historia

Bokbindaren August Roos inflyttade med sin familj till Tidaholm från Sunne 1886. De bosatte sig i Ida Lundborgs hus på Norra Kungsvägen 5. År 1889 lät han registrera sig i handelsregistret. Redan på hösten samma år flyttade familjen vidare till Katrineholm. Det antecknades i församlingsboken att han saknade medborgerligt förtroende i fem år från 1884 och framåt. Han måste därför ha dömts för ett allvarligare brott varvid denna påföljd hakades på utöver ordinarie straff.  År 1916 utvandrade han från Östra Fågelvik i Värmland till USA.

Produkter

Bokbinderi och försäljning av böcker

Fotografier

  • fkpg18861002Annons Falköpings Tidning 1886

Inventerare

Kjell Henrysson