Företagets namn                                                                                                                       Verksamhetstid

Fredrik Anderssons kiosk                                               1909-1935

Edit Modins kiosk                                                           1935-1948

Frukt & Konfektyraffären E. Modins Eftr                         1948-?

Zetterbergs kiosk                                                             ?-1960-talet

Zetterbergs kiosk Eftr                                                      1960-1976

Initiativtagare/ägare

1. Fredrik Andersson (1870-1947)                                  1909-1935

2. Edit Modin (1892-1974)                                             1935-1948

3. Gustaf Zetterberg (1910-1960)                                    1948- 1960?

4. Sten Nyberg                                                              1960?-1968

5. Thore Fredriksson                                                      1968- 1974

6. ?                                                                               1974-1976

Geografiskt läge

1. Kiosken låg först vid Nya torget invid läkarvillan

2. Kiosken flyttades därefter ned till Torggatan 4

Historia

Fredrik Andersson, som allmänt kallades ”Borsta-Fredrik” öppnade en kiosk vid Nya torget invid läkarvillan. Redan 1909 inregistrerade han en rörelse men det är osäkert om kioskrörelsen startade redan då. År 1925 fanns den dock vid Nya torget. Kiosken flyttades sedermera ned en bit på till  Torggatan 4. När den nuvarande byggnaden uppfördes av byggmästaren Hans Gustafsson med adress Torggatan 4 fick kiosken ett eget utrymme ungefär i mitten av byggnaden. I samma fastighet låg Nyströms Guld och livsmedelsaffären Parad. År 1935 sålde Edit Modin sin andel i speceriaffären Gustaf Rundströms Eftr med adress Torggatan 2 (symaskinshuset) och köpte istället kiosken av Borsta-Fredrik. Edit sålde den sedan vidare till Gustaf Zetterberg som drev den till sin död 1960. År 1959-1960 byggdes en ny affärsfastighet på den den sk tingshustomten där kiosken låg. Zetterberg flyttade därför tillfälligt över kiosken till Klaragatan mitt emot. När byggnaden var klar flyttades kiosken in i den nya byggnaden. Sten Nyberg som hade en intilliggande livsmedelsaffären övertog även kiosken men överlät den 1968 till Thore och Anne-Marie Fredriksson. Anne-Marie Fredriksson hade arbetat som anställd från 1967.  Dessa hade den fram till 1974 då den drevs av andra fram till 1976 då den lades ned.

Produkter

Frukt och konfektyrer, glass

Fotografier

  • annons1925Annons från 1925
  • annons1932Annons från 1932
  • zetterbergskioskZetterbergs Kiosk
  • annons1949Annons från 1949
  • torggatanjan1954Zetterbergs Kiosk Jan 1954
  • vb591117Annons VästgötaBladet 17 Nov 1959
  • vb680301Annons VästgötaBladet 1 Mars 1968
  • vb19690321Annons VästgötaBladet 21 Mars 1969
  • vb700116Annons VästgötaBladet 16 Jan 1970

Källor

Muntliga uppgifter av Ingemar Karlsson, Hägnelund och Anne-Marie Fredriksson, Boken Livet i arbetarkvarteren Hägen, Solkullera, Tuvan, s 96.

Inventerare

Kjell Henrysson