Företagets namn                                                           Verksamhetstid

Nya Möbelaffären                            1893-1894

J Carlströms Möbelhandel                1895

Initiativtagare/ägare

Josef Carlström (1866-1951)

Geografiskt läge

Gamla torget 6 (F L Bergmans nya hus)                             1893-1894

Bazaren                                                                           1894-1895

Historia

Josef Carlström var en mjölnarson från Misterhult i Småland. Han blev sedermera snickare. Han köpte år 1892 lägenheten Hörningsholm, vilken då låg i Baltaks socken, av hotellägaren Claes Högberg. Inflyttning skedde den 28 november 1892. Han titulerades redan då som handlande. År 1893 öppnade han möbelaffär i Tidaholm. Enligt annons 1893 hade han lokal i ”F L Bergmans nya hus vid Torget” dvs i det sk bankhuset med adress Gamla Torget 6. Han flyttade redan år 1894 över rörelsen till den nybyggda Bazarbyggnaden vi torget. Han hyrde även lokal i Järnvägsmagasinet. År 1895 försattes han i konkurs. Tillgångarna uppgick till 8 037 kronor medan skulderna belöpte sig på 11 372 kr. Den största tillgången var Hörningsholm som värderades till 4 500 kr. Bland de största fordringsägarna fanns änkefru Roth i Tidaholm som hade lånad ut 3000 kr och kamrern Gustaf Jansson 1 500 kr. Efter konkursen flyttade familjen till Mannhems privatskola där man hyrde in sig. Josef titulerades nu som snickare. Redan år 1897 avflyttade man till Oskarshamn. År 1900 bodde familjen i Västervik. Josef Carlström avled 1951 i Fagerhult, Kalmar län.

 

Produkter

Möbler

Fotografier

  • annons1894Annons från 1894
  • annons1894bAnnons från 1894

Källor

Text

Inventerare

Kjell Henrysson