vinjett

 

Företagets namn                                                            Verksamhetstid

Hildur Appelqvists hattar           1923-1930t slut

Initiativtagare/ägare

Hildur Appelqvist (1896-1976)

Geografiskt läge

Norra Ringvägen 1

Historia

År 1923 anmälde Hildur Appelqvist till handelsregistret att hon hade för avsikt att idka handel med modevaror. Hildur var född i Tidaholm och 1919 hade hon gift sig med smedsarbetaren Karl Appelqvist. Adressen till företaget var Nora Ringvägen 1 och troligen bedrev hon rörelsen i sitt hem. Av annonser framgår att hon sålde, pressade om och färgade hattar. Företaget fanns 1934 men 1940 bodde familjen i Skövde. Det är troligt att affären upphörde i slutet av 1930-talet.

Produkter

Hattar

Fotografier

  • annons1930Annons från 1930
  • vb340911Annons VB 1934

Anställda

Inga anställda är kända

Källor

Handelsregistret s 318, annonser 1930 och 1934.

Inventerare

Kjell Henrysson