Företagets namn                                                                                            Verksamhetstid

Wiktor Andersson Speceriaffär

1923-1924

K. W Björkströms Speceri- & Spannmålsaffär

1924-1925

Karl Almgrens Speceriaffär

      ?-1938

Valfrid Saxes Speceriaffär

1939-1949

Stenbergs Specerier

1949-1960t

 

Initiativtagare/ägare

Wiktor Andersson (1902-1980)

1923-1924

Carl Wilhelm Björkström

1924-1925

Karl Almgren (1874-1936

      ?-1938

Walfrid Saxe (1895-?)

1939-1949

Rune Stenberg (1924-1999)

1949-1960t

 

Geografiskt läge

Rådhusgatan 6

Historia

Affärslokalen med adress Rådhusgatan 6 byggdes ursprungligen av Tidaholms Kooperativa handelsförening år 1912. I början av 1920-talet hade rörelsen växt ur den lilla lokalen och ny större affärslokal byggdes utmed Kyrkogatan. Inflyttning skedde den 15 oktober 1922. Därigenom blev den gamla lokalen ledig.

Wiktor Andersson, född i Flakeberg, som sedan tog sig namnet Rumarker, bestämde sig för att öppna en speceriaffär i den tomma lokalen under hösten 1923. Satsningen slog inte väl ut och han blev inte kvar så länge. Ny innehavare blev den tidigare folkskolläraren och organisten från Lillhärdal i Jämtland K W Björkström. Han utvidgade konceptet med att även sälja spannmål och foder. Inte heller denna satsning slog väl ut och han försattes i konkurs i oktober 1925. Istället etablerade Karl Almgren en av sina affärer i lokalen. Det är okänt när han öppnade på Rådhusgatan 6 men 1929 fanns han där. När man byggt ett nytt affärshus med adress Torggatan 8 valde Almgren att flytta dit sin affär.

Näste man att satsa på en speceriaffär i den lilla lokalen var arbetarsonen Walfrid Saxe. Han hade tillsammans med sin familj utvandrat till USA 1911 men kommit tillbaka igen. Han drev affären i tio år till 1949 då han överlät den till Rune Stenberg. Saxe flyttade därefter tillbaka till USA.

Rune Stenberg var son till snickaren Frans Oskar Stenberg och dennes hustru Agnes Elisabet Larsson. Han var 25 år gammal när han tog över affären. Han gjorde om affären till ett litet snabbköp. Han drev den till mitten av 1960-talet. Därefter lade han ned den och satsade istället på en kiosk nära tennisbanan, Runes Kiosk.

Produkter

Specerivaror

Fotografier

  • radhusgatan1922Affären på Rådhusgatan 1922
  • vb231102Annons Wiktor Andersson VB 1923
  • annons1925Annons K.W. Björkströms från 1925
  • annons1927Annons Karl Almgrens från 1927
  • vb351129Annons Karl Almgrens VB nov 1935
  • vb390203Annons VB 3 febr 1939
  • vb491223Från VästgötaBladet 23 dec 1949
  • annons1959Annons Stenbergs från 1959
  • notaNota från 1960

Inventerare

Kjell Henrysson