vinjett

 

Företagets namn                                                                                                   Verksamhetstid

Speceri- och Matvaruaffär, A. Svensson

1938-1944

A. Svensson Eftr Speceri- och Matvaruaffär, Hulda Larsson

1944-1947

Karl Erikssons Speceri- & Matvaruaffär

1947-1954

Göstas Livsmedel

1954-1963

 

Initiativtagare/ägare

Anna Svensson (1875-1957)

1938-1944

Hulda Larsson (1882-1955)

1944-1947

Karl Eriksson (1900-1977)

1947-1954

Gösta Larsson (1919-1979)

1954-1963

 

Geografiskt läge

Solkullegatan 24

Historia

När både Josef Larsson och hans svåger Oskar Svensson avled 1937 delades deras Charkuteri- och speceriaffär Tidaholms Nya Charkuteriaffär upp på så sätt att Sixten Engström, som hittills varit ansvarig för filialen vid Gamla Torget övertog denna samt även själva charkuteriverksamheten. Han flyttade in i nya lokaler med adress Gamla Torget 3. Verksamheten på Solkullegatan 24 övertogs av Oskar Svenssons änka, Anna Svensson, som var en äldre syster till Josef Larsson. Till sin hjälp hade hon sin yngre ogifta syster Hulda Larsson. Vid en ålder av 69 år överlät hon affären till sin lillasystern. Hon drev i sin tur affären vidare tills hon gick i pension år 1947. Ny innehavare blev Karl Eriksson. Slutligen övertog Gösta Larsson butiken och drev den i nästan 10 år. Affären lades ner år 1963.

Produkter

Speceri- och matvaror.

Fotografier

  • gostaslivs1962Göstas Livs Solkullegatan 1962
  • vb470211Annons VB 1947
  • fakturaFaktura från 1960
  • vb631025Från VB 25 okt 1963

Anställda

Källor

Text

Inventerare

Kjell Henrysson