Företagets namn                                                                     Verksamhetstid

Målaren Karl Tilander

1864-1918

Målerifirman O G Tilander

1918-1960 ca

Tilanders Måleri AB

1960t-1995

 

Initiativtagare/ägare

Karl Tilander(1838-1929) 

1864-1918

Olof Gideon Tilander (1871-1956)

1918-1950ca

Olof (1903-1974), Erik (1907-1967)

och Bror Tilander (1916-2002)

1950ca-1982

Jan-Erik Janson (f 1949) och Kent Jansson (f 1946)

1982-1990

Jan-Erik Janson

1990-1992(?)

Simonssons Måleri AB

1992-1995

 

Geografiskt läge

Ekepiggen och Dälden Agnetorp

 

Brandstationens källare

 

Industrigatan 6 från 1982

 

 

Historia

Karl Tilander föddes 1838 i en av smedstugorna under Tidaholms bruk (den som idag är kaffestuga). Hans far Gustaf Maxe var smed vid bruket. År1854 begav sig Karl till Skövde där han blev målarlärling och efter några år tog han sig namnet Tilander. År 1858 blev han antagen till målargesäll. Efter att ha flyttat runt bland olika orter återvände han till Tidaholm år 1864 och han etablerade sig som målare här. År 1880 flyttade han till Ekepiggen i Agnetorp där han stannade livet ut. Han blev hela 91 år gammal. Sonen Albert blev först målare men denne övergick sedermera till slakteriverksamhet. Sonen Gideon blev den som tog över målerifirman under namnet Målerifirman O G Tilander.

 

Gideon Tilander arbetade från det att han var nio år vid Vulcans tändsticksfabrik men han lärde sig så småningom till målare hos sin far. Han övergick sedan till en anställning hos Tidaholms Bruk. När fadern lade ner sin verksamhet slutade Gideon sin anställning och tog över firman. Gideon bosatte sig med sin familj i Dälden som låg nära Ekepiggen och han hade Dälden som utgångspunkt för sitt företag. Han avled i Dälden 1956.

Sönerna Olof, Erik och Bror blev också målare och tog över efter sin far. Erik avled 1967 och Olof 1974. Efter Olofs död blev Bror ensam ägare till företaget. På 1960-talet övergick man att bedriva företaget i aktiebolagsform under namnet Tilanders Måleri AB.

År 1982 gick Bror Tilander i pension och han sålde då verksamheten till de två anställda Jan-Erik Janson och Kent Jansson. De drev företaget tillsammans fram till 1990 då Kent Jansson valde att starta ett eget måleriföretag. Jan-Erik Jansson sålde efter en tid företaget till Simonssons Måleri i Skövde men stannade kvar såsom ansvarig för Tidaholm. År 1995 lades företaget ned och Jan-Erik anställdes då hos Kent Jansson. Jan-Erik startade år 2001 ett eget måleriföretag Jansons Måleri vilket överläts år 2014 till sonen Anders Janson. Anders driver numera företaget A Janson Måleri AB.

Produkter

Alla typer av måleriarbeten

Fotografier

 • gbrevkjtilanderGesällbrev Karl Tilander
 • gideontilanderca1900Gideon Tilander ca 1900
 • karltilanderca1900Karl Tilander ca 1900
 • rakningRäkning från 1900
 • annons1930Annons från 1930
 • kavlas1930tFrån Kavlås 1930 talet
 • brortilander1930tBror Tilander 1930 talet
 • brortilanderfinkläddBror Tilander i finkläder
 • helliden50tFrån Helliden 1950 talet
 • offert1950Offert från 1950
 • og80arvb1951Från VB 1951 O G Tilander 80 år
 • tilandersidrottshallen1962Idrottshallen 1962
 • olletilander1962Olle Tilander 1962
 • vb671031Runa Erik Tilander 1967
 • annons1980Annons från 1980

Anställda

Albert Tilander

Björn-Åke Axelsson

Jan-Erik Jansson

Karl-Gustav Jansson

Kent Jansson

Brynolf Jansson Nord

Raymond Sveder

Källor

Muntliga uppgifter av Jan-Erik Jansson, Kent Jansson och Gudrun Tilander

Uppgifter från Per Karlsson och Kristian Tilander

Hyllningsartikeln VB 28 augusti 1951 O G Tilander,

Inventerare

Kjell Henrysson