Företagets namn                                       Tidsepok

G. Starks Möbelfabrik                                             1932-1955

Ägare

Gunnar Stark (1898-1969)

 

Adress

Broholmsgatan 5 

Historia

Gunnar Stark, som ursprungligen kom från Vättak, arbetade först som drickakörare men startade 1925 en möbelaffär med adress Telefongatan 4, Tidaholms Möbel- och Bosättningsaffär. År 1930 flyttade han över försäljningen till Torggatan 11. I anslutning till möbelaffären startade han så småningom även en tapetserarverkstad. År 1937 byggde han en ny möbelfabrik på Broholmsgatan 5 intill den som Frans Johansson redan byggt. Tapetserarverkstaden inrymdes på övervåningen. Verksamheten gick inledningsvis bra men på 1950-talet försämrades lönsamheten pga sviktande konjunktur. Rörelsen lades ned 1955. Fastigheten inköptes därefter av den intilliggande Tidaholmsverken som inredde byggnaden till laboratorium.

Produkter

Bokhyllor, ottomaner, olika sorters linneskåp, biblioteksbord, fotöljer och schäslonger. Det finns inga kända möbler kvar efter produktionen.

Fotografier

  • starkFabrikslokalen
  • arbetarestarks1938Arbetare 1938

Anställda

Gustaf Carlsson ”Boställa-Gustaf"

Karl Johansson, sågaretorp, bonare och snickare

Gustaf Jansson

Karl Plantin, chaufför

Ernst Johansson

Runar Johansson

John Andersson ”Manes-John”

Erik Ingvald

Gösta Tidqvist, tapetsör

Hugo Carlquist, tapetsör

Stig Carlquist, tapetsör

Arne Carlquist, tapetsör

Kurt Tidqvist

Folke Johansson

Gunnar Andersson, bonare (den siste kvavarande anställde innan nedläggningen)

Ingemar Karlsson 1937-1954

Gunnar Fogelberg

William Johansson

Sture Johansson

Peller Johansson

Gåvert Karlsson

Ivan Andersson

Rudolf Bergman

Sonja Nilsson (Margit Bromanders syster) kontorist

Källor

Muntliga uppgifter: Gunnar Andersson och Ingemar Karlsson, Hägnelund

Inventerare

Lena Andersson

Kjell Henrysson