Företagets namn                                                      Verksamhetstid

Åkare Albin Johansson       1910?-1939

Initiativtagare/ägare

Albin Johansson (1867-1953)

Geografiskt läge

Norra Kungsvägen 12

Historia

Albin Johansson, som var född i backstugan Brunnshagen under Ingemarstorp i Agnetorp år 1867, arbetade den första tiden av sitt liv som jordbruksarbetare och han arrenderade olika mindre gårdar. År 1908 flyttade Albin med sin familj in till Tidaholm och till Villagatan 17 men redan efter ett år köpte Albin fastigheten med adress Norra Ringvägen 12. Han titulerades vid flyttning som arbetare men ganska snart därpå ändrades titeln till Åkare. Till en början var det fråga om hästtransporter. Enligt uppgift hade han upp till 12 hästar i sitt stall men 1911, enligt uppgift hos Eklindh, köpte han sin första bil, en Studebaker med öppen sufflett. Det var den första ”droskautomobilen” i Tidaholm och det blev mycket populärt att ta en åktur med denna bil. Efter några år bytte han till en fransk bil av märket ”Cotterå” . Med tiden byttes hästarna ut mot lastbilar. Som mesta hade han tre lastbilar i drift.

Åkare-Albin körde alla typer av transporter, personbefordran och godsbefordran. Han körde även postturen Tidaholm-Velinga-Härja och Blåhult.

Produkter

Person och godstransporter

Fotografier

  • annons1920Annons från 1920
  • annons1924Annons från 1924
  • albin_n_kungsv12Albin framför Norra Kungsvägen 12
  • albinlastbilAlbin vid lastbilen
  • vb1992n33VästgötaBladet Så var det då 1992
  • vbartikelArtikel från VästgötaBladet
  • runa1953Runa VästgötaBladet 1953

Anställda

Sonen Gustaf Johansson

Sonen Karl Johansson

Källor

Ännu fler Tidaholms-profiler, 1995, s 35f

Artikel VB februari 1947

Runa i VB 1953

Inventerare

Kjell Henrysson