vinjett

Företagets namn                                             Verksamhetstid

O. Svenssons Kafé

1920-1930

Elf & Gustafssons kafé

1930-1930

A. Dahléns Café & Bageri

1930-1947

Initiativtagare/ägare

Oskar Svensson (1878-1937)

1920-1930

Anna Karolina Elf, Hulda Gustafsson

1930-1930

Artur Dahlén (1893-1970)

1930-1947

Geografiskt läge

Norra Kungsvägen 14

Historia

Oskar Svensson, född i Tidersrum i Östergötland, var den som öppnade kaféet på Norra Kungsvägen 14. Han innehade också Vattenfabriken Neptun vilken han drev på samma fastighet. Oskar Svensson hade en brokig bakgrund med många yrken. Han hade varit slaktare, kusk, boddräng, åkare och innan han flyttade till Tidaholm var han en kort tid innehavare av Fågelsta hotell strax söder om Motala. Anledningen till varför han valde att flytta till Tidaholm var nog att hans hustru Anna Larsson var från trakten. Hon var en äldre syster till Josef Larsson på Ettak. Av annons från 1923 framgår han även var återförsäljare av Ettaks kvarns produkter. År 1930 valde han att överlåta kaféet. År 1932 startade han istället en charkuterirörelse på Solkullegatan ihop med bl a sin svåger Josef Larsson, Tidaholms Nya charkuteriaffär. Han avled sju år senare i Säby i Jönköpings län.

Nästa innehavare var Anna Karolina Elf och Hulda Lovisa Gustafsson. De kom närmast från Vimmerby där de idkat kaférörelse. Deras tid blev dock mycket kort. De tillträdde i oktober 1930 men redan vid årets slut hade de återvänt till Vimmerby. Troligen fann de att konkurrensen var alltför hård i Tidaholm.

Den tredje innehavaren blev nämndemannen Artur Dahlén bördig från Hångsdala. Efter anställningar i bl a Karlskoga och Landskrona valde han att med sin familj flytta hem till Tidaholm 1930. Tillsammans med hustrun Ebba Gunborg f Pettersson övertog de kaféet på Norra Kungsvägen vilket de drev till 1947. Efter nedläggningen bodde de kvar i fastigheten. Enligt uppgift kunde intresserade tillbringa sin tid på kaféet med att spela schack.

I folkmun kallades kaféet för ”Kafé 14” eftersom det låg på Norra Kungsvägen 14.

Produkter

Kaffeservering och bageriprodukter

Anställda

Märta Blomberg

Fotografier

  • vb231116Från VästGöta Bladet 1923-11-16
  • annons1924Annons från 1924
  • cafe14cCafe14
  • naringv141980tNorra Ringvägen 14 1980
  • vb700401bFrån VB 1970-04-01
  • vb700401cForts. från VB 1970-04-01

Källor

Handelsregistret för Tidaholm, s 264, 438 och 441, studiecirkeln ” Vårt dagliga bröd”, 1994

Inventerare

Kjell Henrysson