Företagets namn                                               Verksamhetstid

Otto Bengtssons Plåtslageri         1883-1921

 

Initiativtagare/ägare

Otto Bengtsson ( 1854-1925)

1883-1919

Ernst Linus Bengtsson (1880-1921

1919-1921

 

Geografiskt läge

Västra Drottningvägen  6

Historia

Otto Bengtsson föddes i Västerskogen i Klämmesbo i Fröjered där fadern först var torpare men senare backstugusittare. Fadern avled när Otto var 15 år och Otto bodde kvar som yngsta barnet ihop med sin mor i backstugan. Som ung pojke flyttade han till Tidaholm och fick han anställning vid Vulcans tändsticksfabrik som zinklödare. Under sin tid på Vulcan lärde han sig plåtslagareyrket och jobbade som sådan som anställd på fabriken. Omkring 1883 startade han dock en egen plåtslagerirörelse (han finns nämnd i handelskalendern 1883). Otto Bengtsson lät bygga en egen bostadsfastighet utmed Västra Drottningvägens vänstra sida precis där gatan svänger kraftigt. Sin verkstad lät han bygga på motsatt sida av vägen (Där Benders bensinstation sedan blev inrymd i). Han öppnade också en affär i verkstadsbyggnaden där han försålde lampor och mejerikärl bl a. Han handlade också med ben och lump. Han var under många år stadens enda plåtslagare.

Otto Bengtsson var tidigt kommunalt engagerad. Redan innan Tidaholm blev stad satt han i skolrådet och han var också medlem av brandstyrelsen. Sedan 1880-talet var han förste mannen i brandsynen i orten. När Tidaholm blev stad 1910 invaldes han i stadsfullmäktige.

År 1919 överlät han rörelsen till sin son Ernst Linus Bengtsson som tyvärr avled redan 1921. När Otto Bengtsson överlåtit rörelsen till sonen anmälde Otto att han hade för avsikt att öppna en matvaruaffär tillsammans med Artur Sandberg under namnet Otto Bengtsson & Co. Det är okänt var denna affär låg. År 1921 anmäldes att firman var nedlagd.

Produkter

Plåtslageriarbeten, försäljning av glas och porslin, lampor och mejerikärl.

Fotografier

 • annons1890Annons från 1890
 • obengtssonnotaNota från 1890
 • annons1893Annons från 1893
 • nota1899Nota från 1899
 • ottobengtsson1910Otto Bengtsson 1910
 • annons1917Annons från 1917
 • obengtssonmfamOtto Bengtsson med familj
 • obengtssonmfam1915Otto Bengtsson med familj 1915
 • obengtssonshusOtto Bengtssons hus
 • dodsannonsOtto Bengtsssons dödsannons
 • runa1925Runa Otto Bengtssson VB 1925

 

Anställda

Vilhelm Johansson

Källor

Västgöta-Bladet 1925

Inventerare

Kjell Henrysson