Företagets namn                                                                   Verksamhetstid

Hellidens Vattenpass & Snickerifabrik                    1900-1973

 

Initiativtagare/ägare

Alfred von Essen                                                                       1902-

Tidaholms Bruk AB                                                                   1923

Cornelius de Bourg Torsten Botin                                              1930-talet -1947

Hellidens Vattenpass& Snickerifabrik För. UPA                        1947-1973 

Geografiskt läge

Öster om Tidan vid Kullö, vid nuvarande Alviksvägen. Anläggningen bestod av en produktionslokal, en lagerlokal samt en mindre byggnad innehållande pannrum och virkestork. Det gick en räls mellan virkestorken och produktionslokalen.

Historia

Det är oklart när tillverkningen startade. I 1898 års Handelskalender finns den inte omnämnd men däremot i 1903 års kalender. Det finns en faktura daterad den 31 juli 1900 som visar att snickeriet fanns vid detta datum. Initiativtagare var friherren Alfred von Essen på Helliden. I viss litteratur har Hans Henrik von Essen angivits som grundare men detta är felaktigt. Denne dog för övrigt redan 1894. Adressen till fabriken var också inledningsvis Helliden varför det är oklart var tillverkningen bedrevs den första tiden. I 1909 års kalender anges den vara en fabrik för tillverkning av sågställ, vattenpass, skruftvingar, limknektar, klubbor, spacklar, bogträn, klädestorkare, skärbräden, brödkaflar, liestickor, vattenok mm. Det anges också att Elof Svensson var förvaltare. I 1923 års kalender anges att Tidaholms Bruk AB var ägare till fabriken. Någon gång på 1930-talet övertogs fabriken av Cornelius de Bourg, (1877-1947) verkmästare och Torsten Botin (1882-1960), bokhållare. De hade tidigare arbetat på Tidaholms Bruks snickerifabrik. År 1947 önskade ägarna sälja och sex arbetare, Evert Ödvall, Erik Svensson, Yngve Svensson, Lage Bodin, Rudolf Bergman och Erik Johansson, bildade då en ekonomisk förening som köpte rörelsen. Verksamheten drevs till 1973 då rörelsen lades ned. Karl Gustaf Andersson, Däldens Mekaniska köpte fastigheten och sålde ut maskinerna. Bygganden revs därefter.

Man tillverkade en stor mängd verktyg av trä, varav vatttenpass var den mest kända artikeln. Vattenpassen märktes av företagets varumärke i forma av en uv omgärdad av vingar. Uven ingick släkten von Essens vapen.

Försäljningen gick genom olika grossister såsom Lindahl & Nermark i Alingsås (Luna), Lundberg & Allert i Göteborg och Göteborgs Trä & Fanér (Hyvelbänkar).

Eftersom tillverkningen avsåg en mängd små träverktyg kallades fabriken i folkmun för ” Pluttebo”.

Produkter

Verktyg av trä såsom sågställ, vattenpass, skruvtvingar, limknektar, klubbor, spacklar, bogträn, klädestorkare, skärbräden, brödkavlar, liestickor, yxskaft, vattenok, tvättbräden hyvlar, hyvelbänkar, vinkelhakar och verktygslådor. Många verktyg finns fortfarande kvar i tidaholmares ägo

 Fotografier

 

 • hellidenfaktura1900Faktura från 1900
 • annonsAnnons
 • annons2Annons
 • annons1913Annons från 1913
 • hellidensvattenpassfabrikFabrikslokalen
 • arbetare1Arbetare
 • varumarkeVarumärke
 • hellidensvpHellidens Vattenpass
 • arbetare2Arbetare
 • arbetare3Arbetare
 • vb730907Från Västgöta Bladet 7/9 1973

 Anställda

 

Erik Svensson (vattenpass)

Yngve Svensson (sågar)

 

Lage Bodin (slipning av paddlar)

Arne Botin (vattenpass, kontoret)

 

Lennart Andersson

Mattias Eriksson i Dalslund (hyvelbänkar)

 

Karl Ljungkvist (träklubbor)

Karl Larsson, Torrevalla (Lunna-Karl) eldar

 

John Larsson, Torrevalla (bandsågning)

Hans Larsson, Torrevalla

 

Birger Andersson (svarvade skaft)

Gunnar Andersson

 

Oskar Levinsson (bandsågning)

Evert Ödvall

 

Rudolf Bergman

Erik Johansson

 

Bror Gustafsson

Jan Holmbäck

Lars Larsson

Axel Karlsson

Gusten Andersson

Frans Andersson

Axel Svensson

August Andersson

Alfred Andersson

Wiktor Lundberg

Robert Andersson

Frans Roth

Axel Andersson

Alfred Andersson

Fritz Svensson

Oskar Johansson

Otto Lundberg

Gustav Karlsson

Göran Andersson, Vädbäcken

Gösta Ödvall

Kurt Gustafsson

Christer Gustafsson

Gunnar Larsson

Jonny Nilsson

Bernt Persson

Valter Andersson

Clarence Bäck

Allan Karlström

Eskil Bergman

Rune Johansson

Knut Lundgren

Ulla Svensson

Inga Holgersson (g Gustafsson)

Eva Johansson (g Broo)

Lilian Blomqvist ( g Lundgren)

 

 

 

Källor

Handelskalendrar, Muntliga uppgifter Evert Ödvall och Bertil Lundström, Bilder från vår bygd nr 2

Inventerare

Kjell Henrysson

Lena Andersson