Företagets namn                                       Verksamhetstid

A N Sandblom, div                                     1876-1878

Initiativtagare/ägare

Anton Niklas Sandblom (1840, utvandrade till USA 1879)

Geografiskt läge

Okänt läge inom Stadsplan

Historia

Sandblom var född i Lidköping 1840. Han kom närmast med sin familj från Skövde där han varit bläckslagare. Han inflyttade officiellt först i mars 1879 men han omnämns redan i Handelskalendern för 1877 vilket innebär att han startat sin rörelse i Tidaholm tidigare. Han försattes i konkurs den 27 mars 1878 efter egen ansökan. Märkligt nog var tillgångarna större än skulderna, 26 381 kr mot 18 731. Detta gör det ännu märkligare att han begärde sig själv i konkurs. Han erbjöd ett ackord om 65 %. Det är osäkert om det godtogs. Han utvandrade med sin familj till USA 1879.

Produkter

Div vilket förmodligen innebar specerier

Anställda

Axel E Larsson

Källor

Göteborgs landsarkiv, Dimbo HR, F;14, Sveriges Handelskalender 1877-1878

Inventerare

Kjell Henrysson