vinjett

Företagets namn                                                                                                   Verksamhetstid

C. G Zettersten Manufaktur- och Kortvaruaffär             1898-1900

Initiativtagare/ägare

Carl Gabriel Zettersten ( 1874-1905)                                                                               1898-1900

Geografiskt läge

Bazaren, Torget 2

Historia

Den 29 oktober 1898 registrerades i handelsregistret att Carl Gabriel Zettersten ämnade driva manufaktur och kortvaruaffär i Tidaholm. Som prokurist och tecknare av firman sattes hans mor Anna Zettersten (1845-1922). Anna Zettersten flyttade till Tidaholm från Stockholm under hösten 1898. Hon hyrde ett av skeppen i Bazaren och startade upp en manufaktur och kortvaruaffär. Sonen Carl Gabriel kom till Tidaholm under 1899. Verksamhet kan inte ha gått så bra eftersom de båda avflyttade till Stockholm redan år 1900. Om rörelsen överläts eller om den lades ner är okänt.

Produkter

Manufaktur och kortvaror

Fotografier

  • annons1899Annons från 1899

Anställda

Inga anställda är kända.

Källor

Handelsregistret för Tidaholm, s 165, Annons i almanacka 1899

Inventerare

Kjell Henrysson