Företagets namn                                                                                                               Verksamhetstid

1. J W Sandberg                                                1896-1948

2. J W Sandberg Eftr, Knut Arvid Nysten        1948-?

 

Initiativtagare/ägare

1. Johan Werner Sandberg, f 1877 17/8 Sunnersberg, d 1955 5/9 Tidaholm

    g 1899 20/8 m Elvina (Ellen) Sofia Sundberg, f 1874 21/1 Järpås, d 1957 30/1 Tidaholm

2. Knut Arvid Nysten (1923-2009)

Geografiskt läge

1. Lorentzlängan, Gamla Torget 3

2. Villagatan 3

Historia

1. J W Sandberg, som var torparson från Sunnersberg, började sin bana som kakelugnslärling i Lidköping (1890). Enligt uppgift hade han också varit snickarlärling och var slöjdkunnig. År 1896 inregistrerade han sin manufakturfirma i Tidaholm. Han var då endast 19 år. Vad som ledde honom in på denna bana är ännu outrett. Han hade enligt uppgift goda kontakter i Borås. Redan från starten etablerade han sig i en affärslokal i mitten av den s k Lorentzlängan vid Gamla torget. I denna lokal stannade han kvar till dess att längan skulle rivas år 1938. Detta år flyttades rörelsen till Villagatan 3 där den efterträdde Samuelssons Tobaksaffär.

År 1899 gifte han sig med Ellen Sundberg från Järpås och paret bosatte sig i ett utrymme ihop med affären. Där föddes enda barnet Hugo, f 1901 10/6. Denne blev sedermera folkskollärare i bl a Sandviken .

Någon gång i början av 1910-talet öppnade Sandberg även en affär i Lidköping, benämnd Lidköpings Kontantaffär. Denna låg i gamla staden på tomten nr 34. Det gick tydligen inte att driva två affärer och den 16 juni 1914 försattes Sandberg i konkurs. Bouppteckningen utvisa att tillgångarna uppgick till 38.838 kr medan skulderna belöpte sig på 52.767 kr. Detta innebar ett underskott om 13.928 kr. Av den berättelse som konkursutredarna upprättade framgick att han väl fört sina böcker och att anledningen till konkursen var bristande rörelsekapital, vilket var den vanligaste konkursorsaken. De angav dock som synnerligen anmärkningsvärt att Sandberg så sent som den  27 april 1914 överlåtit hela lagret och inventarierna i Lidköpings-butiken till den störste fordringsägaren Lennart Gustafsson Eftr och man bedömde denna åtgärd som åtminstone vårdslöshet mot borgenärer. Om denna anmärkning ledde till något åtal har inte kunnat utredas. Hustrun Ellen tog efter konkursutbrottet boskillnad, vilket var det vanligaste sättet att skydda sig mot mannens fordringsägare. Hon kunde därefter överta affären och driva den i namnet J W Sandbergs Eftr. Någon registrering i handelsregistret gjordes dock aldrig men att så var fallet framgår av ett fotografi.

Familjen flyttade från butiksbyggnaden vid Gamla Torget till fastighen med adress Torggatan 16 någon gång innan konkursen. Därifrån flyttade man så småningom till eget hus på Karlavägen 6.

Makarna Sandberg drev sin manufakturbutik ända till år 1948, dvs i 52 år, då man överlät den till Knut Arvid Nysten.

Enligt uppgift använde sig Sandberg av med dagens ögon div ”okonventionella affärsmetoder”. Han sålde mycket till bönderna som kom in till staden för att handla. I ett inre rum sålde han skinnjackor där endast män fick tillträde. I samband med att affärer gjordes upp bjöd han gärna på en sup. Spriten förvarade han i kassaskåpet.

2. Det är okänt hur länge Nysten drev verksamheten. Det kan dock inte ha varit någon längre tid eftersom han inte finns med i handelskalendern för 1951.

Produkter

Manufaktur- och kortvaruaffär, kläder, barnkläder, underkläder, snörliv, galoscher, tyger, dukar, täcken, trikåvaror, gardiner,

Fotografier

  • jwoellenJohan Werner och Ellen
  • affarenInteriör från affären
  • jwsandbergJW Sandberg
  • annons1901Annons från 1901
  • faktura1910Faktura från 1910
  • sandbergsaffarJW Sandbergs affär
  • annons1916Annons från 1916

Anställda

Hilda Lundin

Anna Anderson

Källor

Tidaholms handelsregister 1896, blad 67

GLA, Dimbo hr FIV:3

Uppgifter från sonsonen Leif Sandberg, Norrtälje

Inventerare

Kjell Henrysson