Företagets namn                                       Verksamhetstid

Elin Peterssons Modeaffär                  1886-1888

Initiativtagare/ägare

Elin Petersson (1864-1906)

Geografiskt läge

Bokhandelshuset inom stadsplan. Det är osäkert vilket hus som avses.

Historia

Elin Petersson inflyttade 1866 från Skövde till Tidaholm. Här öppnade hon Tidaholms första modeaffär. Tyvärr blev affären kortlivad. I december 1888 flyttade Elin tillbaka till Skövde. Hon gifter sig med stationsskrivaren Gustaf Robert Sjöholm och flyttar med honom till Gävle där hon avlider 1906, 42 år gammal.

Produkter

Modevaror

Källor

Sveriges Handelskalender 1887-1888

Inventerare

Kjell Henrysson