Företagets namn                                       Verksamhetstid

Moxfabriken

Initiativtagare/ägare

AB Mox                                                           1920t-1964

Jerker Carlsson (1905-1969)                              1965-1969

Kurt Almgren (f1938)                                        1969-1970t mitt

Geografiskt läge

1. Vid Stallängens Gjuteri

2. Industrigatan 7 (senare Björstigs)

3. Norr om Folkets park i utbygge av Rune Almgrens ladugård

Historia

AB Mox med säte i Göteborg startade en filial i Tidaholm någon gång under senare delen av1920-talet. Inledningsvis höll tillverkningen till vid Stallängens Gjuteri men överflyttades sedermera till en nybyggd (?) fastighet med adress Industrigatan 7. Produktionen bestod av lödkolvar, briketter och specialtändstickor till lödkolvar samt även av startpatroner till tändkulemotorer. Försäljningen skedde till flera länder såsom  till England och Irland. Televerket var en mycket stor kund. Jerker Carlsson anställdes tidigt och blev så småningom platschef i Tidaholm, en befattning som han hade i många år.  På 1960-talet minskade efterfrågan på företagets produkter och 1964 varslades samtliga anställda  i Tidaholm om uppsägning per den 1 februari 1965. Tillverkningen av lödkolvar och briketter flyttades till Göteborg medan platschefen Jerker Carlsson själv övertog tillverkningen av moxtändstickor och startpatroner. Denna tillverkning skedde i källaren till hans bostad på Björstorpsvägen  23. År 1969 avled Jerker och hans änka Märta Carlsson sålde då verksamheten till Kurt Almgren som tidigare varit anställd på Moxfabriken. Han övertog efter några år även tillverkningen av lödkolvar och briketter från AB Mox i Göteborg. Alla maskiner som hörde till denna tillverkning fraktades då tillbaka till Tidaholm. Tillverkningen startades upp i en tillbyggnad till Rune Almgrens ladugård vilken låg på norra sidan av vägen mot Skövde innan Fokets park. Lokalen brandskadades dock efter en tid. Vissa maskiner klarade sig och tillverkningen av lödkolvar fortsatte i garaget hemma hos Kurt Almgren på Torggatan. Tillverkningen lades ned i mitten av 1970-talet. Han skänkte då vissa maskiner till Tidaholms museum.

Produkter

Lödkolvar, briketter, tändstickor för lödningsändamål samt startpatroner till tändkulemotorer

Fotografier

  • vb590828Annons från 1959
  • moxfabrikenFabrikslokalen
  • moxbriketterMoxbriketter
  • moxbriketter2Moxbriketter
  • teletku277Lödkolv för Moxbriketter Televerket
  • vb19690415Från Västgötabladet 15 april 1969

Anställda

Jerker Karlsson (chef)

Rune Almgren

Kurt Almgren

Maurits Karlsson

Erik Jansson

Jonny Wallin

Lars Albertsson

Knut Claesson

Arne Nilsson

John ”Moxa-John” Johansson

Margit Johansson

Irene Johansson

Källor

VB1964, VB690415

Fotoklubbens häfte nr 17

Muntliga uppgifter från Kurt Almgren

Inventerare

Kjell Henrysson