Företagets namn                                                                                                          Verksamhetstid

Kajanders kiosk                                                         1909-?

Initiativtagare/ägare

Fredrik Axel (1868-1930)  och hustrun Matilda Kajander,f Härngren, (1859-1940)                      1909-?

Geografiskt läge

Villagatan 7

Historia

Fredrik Axel Kajander inflyttade 1902 till Tidaholm från Stockholm. Han titulerades då ”vaktmästare”. Samma år gifte han sig med Matilda Härngren från Otterstad. De bosätter sig i fiskhandlare Tidsteds hus på Villagatan 7.  År 1909 öppnar makarna en kiosk i sin bostad, som hade öppning mot gatan. Kajander benämns härefter för karamellfabrikant. Redan samma år försattes F A Kajander i konkurs på egen ansökan. Tillgångarna uppgick till 544 kr medan skulderna belöpte sig på 1160,vilket gav ett underskott på 616 kr. Kajander var inte själv närvarande  vid konkursbouppteckningen utan hustrun Matilda rapporterade att mannen inte var vid sina sinnes fulla bruk. År 1914 intogs han på Vänersborgs hospital. Det finns ytterligare en anteckning om att han lämnat Vadstena hospital 1921. Hustrun Matilda fortsatte karamellkokningen och Ingemar Karlsson på Hägnelund, f 1912, har berättat att han ofta gick till fru Kajander och köpte karameller. Det är oklart hur länge hon fortsatte verksamheten. Makarna skilde sig 1924. Fredrik Axel avled 1930 i Tidaholm och Matilda avled 1940. Hon bodde då fortfarande på Villagatan 7.

Produkter

Karameller

Fotografier

  • annons1909Annons från 1909
  • tidstedtsFiskhandlare Tidstedts hus på Villagatan 7 med Kajanders kiosk till vänster

Källor

Muntliga uppgifter Ingemar Karlsson, Hägnelund

Dimbo Häradsrätt FIV:45

Inventerare

Kjell Henrysson