vinjett

Företagets namn                                                                                                                                  Verksamhetstid

G & A Lindströms Auto- & Mekanisk Verkstad                                  1919-1937

Initiativtagare/ägare

Gottfrid Lindström (1863-1924) och Aron Lindström (1874-1944)

Geografiskt läge

Vattugatan 2

Historia

Gottfrid Lindström, vars far Johannes Lindström varit smed på Tidaholms bruk, var den som låg bakom och möjliggjorde Tidaholms bruks satsning på automobiler. Han hade arbetat på olika bilverkstäder i USA i sju år och kom hem till Sverige igen i början av 1900-talet. År 1903 ingick han ett avtal med brukets disponent Victor Johansson starta automobiltillverkning. Lindström skulle få anställning som verkmästare och leda arbetet. Han var mycket tekniskt kunnig Även hans bröder David och Aron anställdes som verkmästare. Under de påföljande åren tillverkades ett antal olika automobiler. År 1908 avled dock David. På grund av ekonomiska problem kom nya intressenter in i Tidaholms bruk år 1914 och disponenten Victor Johansson avgick. Hur länge Gottfrid och Aron var kvar som verkmästare är oklart men troligen lämnade de verksamheten ganska snart.

År 1919 köpte de tillsammans fastigheten med adress Vattugatan 2. Här startade de en Mekanisk verkstad. I november 1918 satte de in en annons i Västgöta-Bladet om att man tänkte starta en verkstadsrörelse vid årsskiftet. Tidningen noterade: ”Säkerligen skall verkstaden komma att fylla ett länge känt behov inom samhället”. Även om det inte framgick av annonsen handlade det framförallt om reparation av bilar. I en annons från 1919 utfördes reparationer av ”Automobiler, Motorcyklar, Velocipeder, Motorer, Lantbruksmaskiner och Mejerier”. Den kom att bli stadens första bilverkstad. Man var auktoriserad försäljare av Ford och SKF:s kullager.

Tyvärr avled Gottfrid redan 1924, 61 år gammal. Verksamheten fortsattes av Aron fram till 1937 då han nedlade verksamheten och flyttade till Sandhem.

Produkter

Reparation av bilar, motorcyklar, cyklar, motorer mm

Fotografier

  • vb19181122Från Västgöta Bladet 22 nov 1918
  • bil1912Gottfrid Lindström vid ratten 1922
  • glindstromGottfrid Lindström
  • annons1922Annons från 1922
  • vb220310Från Västgöta Bladet 10 mars 1922
  • vb1924Från Västgöta Bladet 1924
  • annons1924Annons från 1924
  • annons1928Annons från 1928
  • vb440700Från Västgötabladet 1944

Källor

Carlén; Tidaholm en svensk bilhistoria

Inventerare

Kjell Henrysson