Företagets namn                                                                     Verksamhetstid

Handlanden Alexander Nyberg          1896-1899

Initiativtagare/ägare

Alexander Nyberg (1845-1934)

Geografiskt läge

Västra Drottningvägen 4

Historia

Alexander Nyberg var född i Fridene 1845. Efter en sejour till Skövde blev han 1880 lanthandlare i Häggum. Här verkade han till 1896 då han med familjen flyttade till Tidaholm och Västra Drottningvägen 4 där han öppnade en speceriaffär. Han står som ägare till fastigheten och i annons anges att affären ligger i f d Lidmans hus. Redan 1899 överlät han dock verksam till Tidaholms Handelsbolag och istället blev han lanthandlare i Stensforsen vid Skämningsfors i Brandstorp. Han drev lanthandeln där till 1908. Han avled i Hjo 1934.

Produkter

Speceriprodukter

Fotografier

  • alexnybergAlexander Nyberg
  • alexnybergsvagAlexander Nybergs våg
  • fkpg18960527Annons Falköpings Tidning Maj 1896

Källor

I handelns tjänst, En jubileumsbok för Tidaholms Slakteri- & Handels AB

Inventerare

Kjell Henrysson