Företagets namn                                                          Verksamhetstid

Nya Möbelaffären                          1908-1940-talet

Möbel AB A. E. Johansson            1946--1950-t

Initiativtagare/ägare

Axel Enok Johansson (1880-1930)                                     1908-1930

Beda Johansson (1879-1935)                                             1930-1935

Axel Einar Hessvall (1910-1997)                                         1935-1950-t?

Geografiskt läge

Torggatan 8                                                                     1908-1912?

Torggatan 12                                                                   1912-1930-talet

Torggatan 11                                                                   1930-t—1940-t

Torggatan 18                                                                   1940-t—1950t?

Historia

Axel Johansson var bondson från Bosshemmet i Daretorp. År 1908 flyttade han till Tidaholm. Det är troligt att han övertog affärsrörelsen efter Gottfrid Johnson som startat denna 1908 på Torggatan 1 och 2. Axel öppnade inledningsvis sin affär på Torggatan 8. Efter några år inköpte han Torggatan 12 och flyttade över rörelsen dit. Han bedrev därefter möbelaffären i samma fastighet ända till sin död år 1930. Samtidigt som han var möbelhandlare drev han även Axvalls nederlag, troligen in på gården. Axel var bara 50 år nrä han avled.

Axel Johanssons hustru Beda Johansson fortsatte verksamhet men även hon avled efter några år. Sonen Einar Johansson, som senare bytte namn till Hessvall, tog över rörelsen. Han flyttade år 1935 över affären till Torggatan 11 men några år senare flyttade han den till den betydligt större fastigheten Torggatan 18. Verksamheten bolagiserades på 1940-talet. Det är oklart när rörelsen lades ned men det var troligen i slutet av 1950-talet. I vart fall var den nedlagd 1952 då Gottfrid Fransson öppnade en ny möbelaffär i samma fastighet, Möbelköp.

Produkter

Möbler, möbeltyger, barnvagnar, ramlister, velocipeder, likkistor och svepningar.

Fotografier

  • axel_johanssonAxel Johansson
  • annons1917Annons från 1917
  • vb351129Från VästgötaBladet 29 Nov 1935
  • artikel1941Artikel från 1941
  • annons1945Annons från 1945
  • annons1945bAnnons från 1945
  • annons1947Annons från 1947
  • sybehorSybehör från Nya Möbelaffären

Inventerare

Kjell Henrysson