vinjett

Företagets namn                                       Verksamhetstid

C M Blomnell                                                  1883-1885

 

Initiativtagare/ägare

Carl Bernhard Blomnell (1853-1886)

Geografiskt läge

Västra Drottningvägen 1 i ”Gustafssons & Löfs hus”

Historia

C M Blomnell inflyttade år 1880 från Skövde till handlaren Hallén i Ekedalen som var gift med Blomnells syster. Han titulerades då bokhållare. Han stannade i Ekedalen i tre år. Sedan flyttade han in till Tidaholm och startade C M Blomnells diverseaffär i lokaler med adress Västra Drottningvägen 1. Han öppnade även filial i Valstad (Folkabo). Blomnells tid som handlare i Tidaholm blev inte lång. Redan i början av 1885 försattes han i konkurs. Troligen hade han underskattat den stenhårda konkurrensen i orten. Svågern Hallén blev en av två sysslomän som fick avyttra verksamheten.  Blomnell avled redan i januari 1886, 33 år gammal. Han var ogift. Affärslokalen övertogs av A Sjöstedt & Co.

Produkter

Specerivaror

Fotografier

 

  • blomnellBernhard Blomnell
  • annons18830512Annons Falköpings Tidning 1883
  • fkpg18840503Annons Falköpings Tidning 1884
  • fkpg18850520Annons Falköpings Tidning 1885

 

Källor

Sveriges Handelskalender 1883-1884

Annonser i Falköpings tidning 1884-1885

Inventerare

Kjell Henrysson