vinjett

Företagets namn                                                          Verksamhetstid

J. Wigs Fiskaffär                                            1921-1967

Initiativtagare/ägare

Johan Oskar Wig (1874-1967)

1921-1940-talets slut

Johan Larsson (1894-1967)

1940-talets slut-1967

Geografiskt läge

Solkullegatan 3

Historia

Johan Oskar Wig var född i Botkyrka i Stockholm 1874. Han antogs som soldat för Kåkings kompani vid Skaraborgs regemente år 1892. Han kvarstod som stamanställd soldat till 1923. År 1914 flyttade han med sin familj till Solkullegatan 3 i Tidaholm. Redan innan avskedet hade han startat en fiskaffär. I 1921 års lokaltelefonkatalog anges att han var fiskhandlare och att han hade telefonnummer 126. Wig sålde sin fisk på torget onsdagar och lördagar. Fisken kom troligen per järnväg från Göteborg. År 1950 tituleras Wig som f.d fiskhandlare.

Wig hade även bil tidigt. År 1923 körde han av vägen i Kungslena enligt notis från Västgöta-Bladet.

I slutet av 1940-talet överlät Wig sin fiskhandel till Johan Larsson från Ljunghem. Johan bedrev fiskhandeln till sin död 1967.

Produkter

Fisk

Fotografier

  • annons1932Annons från 1932
  • bolagsgBolagsgatan
  • vb730828Från VästGöta Bladet 1973

Anställda

Inga anställda är kända.

Källor

Lokaltelefonkataloger för Tidaholm 1921 m fl. VB 1973. Muntliga uppgifter från Jan-Åke Johansson

Inventerare

Kjell Henrysson