Företagets namn                                                                                  Verksamhetstid

K Petersons Guldsmedsaffär                 1921-1931

Initiativtagare/ägare

Karolina Elisabet Petterson 1871-1957

Geografiskt läge

Gamla torget 6 (bankhuset)

Torggatan 2

Historia

Elisabet Pettersson, som var född i Bygdeå i Västernorrland, övertog guldsmedsrörelsen vid Gamla torget efter Artur Sandberg. Troligen drev hon den som en självständig filial till D W Rahlén guldsmedsrörelse i Borås. Hon flyttade sedermera över verksamheten till Torggatan 2. År 1931 försattes rörelsen i konkurs. Hennes vidare öden är okända men hon avled i Helsingborg år 1957.

Produkter

Guld- och silvervaror

Fotografier

  • gtorg1K Peterson vid gamla torget
  • annons1924Annons från 1924
  • faktura19261228Faktura från 1926
  • brosch1929Brosch från 1929
  • annons1930Annons från 1930
  • vb311208Annons VB 8 dec 1931

Inventerare

Kjell Henrysson