Företagets namn                                                                                         Verksamhetstid

 

A. L. Mobergs Cigarr- & Tobaksaffär

1917-1922

A. L. Moberg Eftr

1922-1929

H. Samuelsson

1929-1943

L. Samuelssons Tobakshandel HB

1943-1989

Lage Samuelssons Tobakshandel AB

1989-

 

Initiativtagare/ägare

1. Amandus Leonard Moberg (1883-1975)

1917-1922

2. Linus Samuelsson (1840-1926)

1922-1926

3. Hanna Samuelsson (1929-1932)

1926-1932

4. Lage Samuelsson (1922-2012)

1932-1987

5. Lennart och Ulla Samuelsson

1987-2008

6. Thomas och Niklas Blomqvist

2008-

Geografiskt läge

 

Villagatan 3

1917-1938

Torggatan 2

1938-

Historia

1. Amandus Leonard Moberg föddes i Härja år 1883 som son till en ensamstående kvinna. Han växte upp i backstugan Liden under Frälsegården i Härja. Han var tydligen tidigt inriktad på handel eftersom han tituleras klädesagent redan i tonåren. År 1903, när han fyllt 20 år, tog han värvning vid Svea Livgarde i Stockholm i tre år. Efter återkomsten försörjde han sig som resehandlare och gravör. År 1910 träffade han en piga från Södra Fågelås och hon blev havande. De tog då ut lysning men något giftermål blev det aldrig. En dotter föddes 1911 men innan barnet fyllt 2 år flyttade modern till Stockholm. Moberg fick själv ta hand om barnet. Han bodde då i backstugan  Linebacken i Härja. År 1917 flyttade Moberg med dottern in till Tidaholm och till fastigheten Torget 10 där även tobakshandlaren Frideborg Johansson bodde. Han tog säkerligen över hennes affär. I en anonns från 1917 anges att han bedrev sin verksamhet på två ställen, Villagatan 23 och just Torget 10. Dottern flyttade år 1920, 9 år gammal, till Södra Fågelås (till morföräldrarna kanske) och Moberg bodde därefter ensam. Mobergs affär på Villagatan 3 var inrymd i den lokal som låg till höger om ingången. Redan 1922 valde Moberg att sälja sin rörelse till Linus Samuelsson från Hjo. Moberg flyttade till Tegelladsgruppen där han etablerade en grossistfirma avseende urartiklar mm. Han kallades allmänt därefter för ”Klocke-Moberg”.

 

2-6. Linus var först möbelsnickare i Hjo men övertog 1922 A L Mobergs tobaksaffär i Tidaholm. Familjen bosatte sig hos hans fru Hannas mor Augusta Lagergren på Björstorpsvägen 5. Redan 1926 avled dock Linus och Hanna fick själv överta driften av affären. År 1932 avled även Hanna efter en lång sjukdomstid (tbc). Ende sonen Lage togs då om hand av sin mormor Augusta Lagergren. När även mormodern avled efter 2 år blev det morbrodern Gunnar Lagergren som fick ta ansvar för Lage. Gunnar drev affären vidare såsom förmyndare för Lage med hjälp av anställda biträden. När Lage blev myndig tog han själv över ansvaret för affären och drev den ända tills år 1987 när sonen Lennart med hustrun Ulla tog över. Då hade verksamheten överförts till ett aktiebolag. År 2008 övertogs bolaget av bröderna Thomas och Niklas Blomqvist vilka fortfarande (2013) driver den i samma lokaler.

Efter det att Klings Skrädderi avflyttat från sina lokaler disponerade tobakshandeln hela affärsytan på Villagatan 3. År 1938 flyttades hela verksamheten till Torggatan 2 där affären fortfarande finns kvar. I denna lokal hade tidigare Rydholms hattaffär och Resia varit inrymda. År 1934 fick affären såsom en av de första i länet rätt att förmedla tips. Man drev också kioskverksamhet på fängelset i 30 år.

Redan 1929 startade Hanna Samuelsson en kiosk vid Bengtssons specerier vid nuvarande Centralplatsen. Denna flyttades omkring 1931 till en plats mitt emot Handelsbankens nuvarande kontor på V Drottningvägen. Kiosken drevs till 1945 då Lage sålde den till Ruben Karlsson. Denne sålde den vidare till Jean Karlsson som 1948 sålde den vidare till Sven Blomdahl. (Kiosken benämndes i folkmun för Blomdahls kiosk).

Produkter

Tobaksvaror, tips, tidningar, kioskvaror och presentartiklar

Fotografier

 • rakning1916Räkning från 1916
 • annons1917Annons från 1917
 • vb19170531Annons från 1917
 • vb19191209Annons från 1919
 • annons1923Annons från 1923
 • mobergscigarraffarVillagatan 3 Fr v Karin Wikström, A L Moberg, Greta Samuelsson, Sven Jansson vaktmästare på Högbergs Hotell.
 • annons1932Annons från 1932
 • annons1945Annons från 1945
 • vb20080411Artikel VästgötaBladet 2008.04.11
 • vbbildArtikel VästgötaBladet
 • villag3Villagatan 3
 • linussamuelssonLinus Samuelsson
 • hannasamuelssonHanna Samuelsson
 • karinlundgrenKarin Lundgren
 • skyltfonsterSkyltfönster
 • lagergrenvillagatanGunnar Lagergren Villagatan 3
 • samuelssonerikssonanderssonLage Samuelsson Gösta Eriksson och Allan Andersson

Anställda

Karl Sandstedt

Karin Lundgren

Källor

Muntliga uppgifter av Lage Samuelsson och Ingemar Karlsson, Hägnelund.

VB 11 april 2008

Inventerare

Kjell Henrysson