vinjett

 

Företagets namn                                                                                      Verksamhetstid

Asta Sandgrens Hembageri och Café

1928-1941

Judith Johnssons Hembageri

1941-1946

Judith Johnssons Eftr Ruth Stenberg

1946-1962

Zara Davidssons Hembageri

1962-1976

 

Initiativtagare/ägare

Asta Sandgren (1882-1969)

1928-1941

Judith Johnsson (1897-1984)

1941-1946

Ruth Stenberg (1898-1982)

1946-1962

Zara Davidsson (1918-2010)

1962-1976

 

Geografiskt läge

Telefongatan 1

Historia

Asta Sandgren föddes i Bunn i Älvsborgs län 1882. Hon hade i sin ungdom flera olika jobb. Hon arbetade bl a som servitris på sanatoriet i Ulricehamn men även i Stockholm en tid. År 1928 blev bagerilokalen på Telefongatan 1 ledig då Helga Svensson flyttade sitt bageri till grannfastigheten Telefongatan 3. Asta valde att flytta till Tidaholm och överta fastigheten där hon öppnade bageri och café. Det kom därför att ligga två bagerier intill varandra i nästan 50 år. När Asta var 59 år valde hon att sälja bageriet och flytta till Stockholm. Hon avled ogift 1969.

Judith Johnsson blev näste ägare. Hon var gift med verkmästaren vid Forsa Läderfabrik Erland Teodor Johnsson och hade två barn. Familjen bodde i Alebäcken i Madäng. Redan 1940 anges hon vara egen bagerska. Hon hade möjligen ett bageri i sitt hem. När barnen hade nått vuxen ålder övertog hon Asta Sandgrens bageri och drev det i fem år. Därefter flyttade hon och maken till Borås. Hon avled i Falköping 1984.

Tredje innehavaren blev Ruth Stenberg. Hon var från Baltak där hon arbetade på Holma-Helsinglands spinneri. Möjligen kände Judith och Ruth varandra sedan tidigare. Det är osäkert om Ruth hade någon tidigare erfarenhet av bageri men hon drev verksamheten i 17 år. Hon var 64 år gammal när hon valde att överlåta bageriet. Hon förblev ogift och avled i Tidaholm 1982.

Den sista innehavaren blev Zara Davidsson. Hon var född i Skara 1918 och var gift med Åke Davidsson. Innan Zara tog över bageriet arbetade hon bl a på Gerda Nilssons hembageri Skövde. Zara lade ner verksamheten i maj 1976 efter att ha drivit bageriet i 14 år. I samband med stängningen blev hon intervjuad av lokaltidningen. Zara och hennes man flyttade sedermera till Sollentuna där hon avled 2010 i en ålder av 92 år. Fastigheten inköptes av Tidaholms Sparbank som efter några år rev byggnaden och gjorde parkeringsplats av tomten.

 

Produkter

Bageri och caféprodukter.

Fotografier

  • vb280411Annons VB 1928
  • vb290706Annons VB 1929
  • annons1932Annons från 1932
  • vb341214Annons VB 1934
  • vb460917Annons VB 1946
  • vb620619Annons VB 1962
  • vb760506aArtikel i VB 1976
  • vb760506bForts. på artikeln

Anställda

Inga anställda är kända

Källor

Vårt dagliga bröd - tidaholmsbygdens bagerier, kaféer och konditorier under 100 år, Tidaholms museum 1994, Handelsregistret för Tidaholm, s 401,600, 680 och 923, artikel i VB760506

Inventerare

Kjell Henrysson