Företagets namn                                                 Verksamhetstid

Holgerssons kiosk                    1909-1930-talet

Initiativtagare/ägare

Sven Olof Holgersson (1863-1919)

Sigrid Katarina Österberg (1856-1936)

Geografiskt läge

Norra Kungsvägen 40

Historia

S O Holgersson, som var målare, flyttade 1908 till Norra Kungsvägen 40 tillsammans med sin hustru Sigrid Katarina Österberg. Året därpå öppnade makarna en lite kiosk i fastigheten. När Sven Olof Holgersson avled 1919 fortsatte änkan att driva kiosken själv. Rolf Alnefelt, f 1918, som växte upp vid Granbacken, har berättat följande: Han minns mycket väl kiosken dit han kunde kila iväg om han hade fått lite pengar att handla för. Det var inte någon riktig kiosk utan inrymd i själva bostaden. Han minns att det var en gammal tant som stod i kiosken.

Produkter

Kioskvaror

Källor

Muntliga uppgifter av Rolf Alnefelt (död 2008)

Handelsregistret för 1909

Inventerare

Kjell Henrysson