Företagets namn                                       Verksamhetstid

Kakelugnsmakare E F Björnberg    1875-1900

Initiativtagare/ägare

Erik Fredrik Björnberg (1842-1900)

Geografiskt läge

Backstuga under Madäng Smedsgården i Velinga 1875-1877

Stenskogen under Madäng Hyltegården i Velinga 1877-1892

Lugnet under Marbotorp i Baltak                           1892-1900

Historia

Erik Fredrik Björnberg, som tillhörde den adliga släkten Björnberg, föddes i Essunga 1842 under små omständigheter. Tre av fyra bröder utbildade sig till kakelugnsmakare. Brodern Axel Rudolf Björnberg blev så småningom disponent för Trollhättans kakel och lerkärlsaktiebolag. När Erik Fredrik inflyttade till Velinga angavs att han kom från just Trollhättan. Kanske hade han fått sin utbildning där. Varför Björnberg valde att flytta till Tidaholmstrakten är okänt men kanske berodde det på att en annan kakelugnsmakare Kullberg hade avlidit några år tidigare och det fanns ett behov på orten. År 1892 valde familjen att flytta till Lugnet under Marbotorp i Baltaks socken (Västra Drottningvägen) där Erik Fredrik avled år 1900, 57 år gammal. Båda sönerna August, 1876-1908, och Axel, 1881-1952 blev också kakelugnsmakare. Familjen hade även en liten lerkärlsfabrik och hustrun Anna Beata sålde lerkärlen på torget.

Produkter

Kakelugnar, lerkärl

Fotografier

  • bjornbergAugust Björnberg 1876-1908

 

Anställda

Uppgift saknas

Källor

Elgenstierna: Svenska adelns ättartavlor, del I, s 409, Sveriges Handelskalender 1875-1900

Inventerare

Kjell Henrysson