Företagets namn                                                                                 Verksamhetstid

Firman Guldsmedsvaror, Elis Peterson    1924-

Initiativtagare/ägare

Elis Albert Peterson, senare Elhagen, 1901-1984

Geografiskt läge

Torggatan 2 (?)

Historia

År 1924 anmälde Elis Peterson, som var född i Sundsvall, att han hade för avsikt att starta en rörelse i Tidaholm i vilken han skulle syssla med ”bijouterier, radioapparater och radiomaterial”. Ännu 1931 existerade rörelsen. Det är okänt när rörelsen upphörde. Elis Peterson antog namnet Elhagen och avled 1984 i Helsingborg.

Produkter

Bijouterier och radioapparater

Inventerare

Kjell Henrysson