vinjett

Företagets namn                                                                                                                          Verksamhetstid

G A Ekströms Skrädderiaffär och Klädeshandel                          1889-1892

Initiativtagare/ägare

Gustaf Alexander Ekström (född i Hjo 1855 utvandrad till USA 1901)

Geografiskt läge

Hörnviken (Baltaks socken)

Historia

Gustaf Alexander Ekströms far var skomakare i Hjo. Fadern förvärvade en fastighet vid namn Ekeskogen och flera av barnen kom därefter att kalla sig Ekström. Gustaf Alexander blev skräddare och som gesäll arbetade han bl a i Kristinehamn. År 1877 flyttade han till Klämmesbo i Fröjered såsom skräddare. Under sin tid i Värmland hade han träffat Anna Stina Jansdotter från Segerstad sn i Värmland och de gifte sig 1879. År 1880 flyttade han med sin familj till Hörnviken som på den tiden låg i Baltaks socken. Han lät där uppföra en hus. Någon gång efter 1886 lämnade han sin familj, som då bestod av hustru och fem barn, och for till Amerika där han arbetade som skräddare. År 1889 återkom han till Sverige igen och bestämde sig då för att öppna en skrädderiaffär i Hörnviken, troligen i sin egen fastighet. Verksamheten gick tyvärr inte så bra och 1892 försattes han i konkurs. Av gode männens berättelse framgår att han ” köpt varor på kredit och delvis borgat ut dem till platsens rörliga arbetsbefolkning”. Skulderna för husbygget tyngde också. Sammantaget upptogs tillgångarna till 1259 kr medan skulderna uppgick till 2497 kr. Familjen fick lämna fastigheten och hyra lägenhet inne i Tidaholm. År 1900 bodde familjen på Fredsgatan 2 och där avled hustrun detta år. Familjen splittrades och Gustaf Alexander återvände till USA där han troligen stannade livet ut. Flera av barnen valde också att utvandra.

Produkter

Kläder

Fotografier

  • fkpg18891026Annons Falköpings Tidning Okt 1889
  • annons1891Annons från 1891

 

Källor

Annons i Falköpings tidning 1889-10-26, annons i almanackor 1890-1891

Inventerare

Kjell Henrysson