vinjett

Företagets namn                                                             Verksamhetstid

G W Lindevalls Bageri              1901-1934

O Ljungbergs Bageri                 1934-1950-talet

 

Initiativtagare/ägare

1. Gustav Wilhelm Lindevall (1862-1941)                         1901-1934

2. Oskar Ljungberg (1886-1965)                                      1934-1950-talet

Geografiskt läge

1. Västra Drottningvägen 4                                              1901-1919

2. Västra Drottningvägen 41                                             1919-1950-talet

 

Historia

Gustav Lindevall var född i Bjärnå i Egentliga Finland 1862 men kom år 1886 över till Stockholm och Sverige som bagarlärling. År 1896 valde han att flytta till Tidaholm med sin familj där han fått en anställning på Högbergs hotell (nuvande stadshotellet). År 1901 flyttar familjen till Västra Drottningvägen 4 (Rhodinska fastigheten). Till en början hyrde man en lägenhet men från i vart fall 1912 anges att Lindevall äger fastigheten. Här öppnar Lindevall ett eget bageri med konditori och kafé. Konditoriet var inrymt i den Rhodinska fastigheten medan själva bageriet var beläget i en mindre byggnad inne på gården. Det är lite oklart när Lindevall öppnade sitt bageri. En uppgift säger 1915. I handelskalendern för Tidaholm är han dock nämnd redan 1907. Det är dock sannolikt att han startade redan 1901 när han valde att flytta till Västra Drottningvägen 4. Dit flyttar nämligen samtidigt bagargesällen Sven Emil Gustafsson och det antecknas i församlingsboken att han var gesäll hos Lindevall.

År 1917 valde Lindevall att sälja fastigheten till Rhodin som drev affär i samma fastighet. År 1920 flyttade Lindevall med sin familj till grannfastigheten Hägnevägen 2. Troligen sålde han verksamheten till de från Mönsterås komna Valter Andersson och Ejnar Johansson som startade Tidaholms bageri i samma lokaler.

Lindevall lät istället uppföra en bagerilokal längre ut på Västra Drottningvägen (då nr 29 och numera nr 41) och fortsatte sin bageriverksamhet där fram till 1934 då han överlät verksamheten till Oskar Ljungberg. Lindevall var då 72 år gammal.

Oskar Ljungberg var född på Noors slott i Knivsta socken utanför Uppsala. Fadern var kusk på slottet. Ljungberg hade ett stort antal anställningar som bagare innan han valde att flytta till Tidaholm och överta Lindevalls bageri år 1934. Det är oklart hur länge han drev bageriet. Sista gången som verksamheten finns med i handelskalendern för Tidaholm är 1938 men enligt uppgift drev han verksamheten ännu in på 1950-talet. Ljungberg var ogift.

Produkter

Bageriprodukter

Fotografier

  • vb170731_1Lindevalls
  • vb170731_2Rhodins fastighet
  • lindewallsvdvBageriet på Västra Drottningvägen
  • vb170731Annons VästgötaBladet 31 Juli 1917
  • vb170731_3Runa G.W. Lindevall

Anställda

Bagargesällen Sven Emil Gustafsson 1901-1904

Bagerskan Hilda Konstantia Jönsson 1902-1903

Bagargesällen Axel Teodor Lindberg 1904-1905

Bagaregesällen Gustaf Adolf Johansson 1908-1909

Bagaregesällen Artur Natanel Edgren 1908-1909

 

Källor

Vårt dagliga bröd.. Tidaholms museum 1994

Tidaholms handelsregister, s 253 och 503

Inventerare

Kjell Henrysson