Företagets namn                                                                                     Verksamhetstid

Augusta Kullbergs Barnklädesaffär               1903-1921

Initiativtagare/ägare

Augusta kullberg (1862-1943)

Geografiskt läge

Torggatan 2

Historia

Augusta Kullberg föddes år 1862 i Hjo som dotter till f d inspektoren Karl Fredrik Kullberg och hans hustru Karina Sofia Bergström. Hon lärde sig till sömmerska. År 1890 bodde hon i Smuleberg i Kyrkefalla (Tibro) och år 1900 arbetade hon i Varberg. År 1903 anmälde hon till handelsregistret att hon avsåg att starta en barnklädesaffär, den första av detta slag i Tidaholm. Det är osäkert när affären öppnade eftersom hon officiellt inflyttade först 1905. Hon flyttade in i fastigheten med adress Norra Kungsvägen 7 (Kristina Karlssons bageri) och det är möjligt att affären öppnades i denna fastighet till en början. År 1906 flyttade hon dock över till Torggatan 1 och 1908 angavs det att hon öppnat en butik på Torggatan 2. 1912 flyttade hon till bankhuset (Torget 6) där hon bodde tills hon avflyttade till Uddevalla år 1921. Hon hade då tagit till sig ett fosterbarn Svea Oktavia Bylund från Sundsvall, som flyttade med henne. Hon förblev ogift och hon avled i Göteborg år 1943.

Produkter

Barnkläder, trikåvaror

Fotografier

  • annons1907Annons från 1907
  • vb1908Från VästgötaBladet 1908
  • annons1909Annons från 1909

Inventerare

Kjell Henrysson