Företagets namn                                                Verksamhetstid

Färgeriet vid Ybron i Daretorp

 

1. Carl Gustaf Rånge                                            1865-1866

1. Frans Gustaf Adolf Rundström           1866-1867

2. Karl Magnus Rånge                             1870-1877

3. Joh. Jacob Andersson Sveder              1879-1881

4. Magnus Håkansson                              1881-1881

5. Joh. Ferdinand Ärlig                            1883-1920-talet

 

Initiativtagare/ägare

Carl Gustaf Rånge (f 1836 i Daretorp. utvandrade till USA 1869)

Frans Gustaf Adolf Rundström (1834- utvandrade till USA 1868)

Karl Magnus Rånge (1846-1905)

Joh. Jacob Andersson Sveder (1848-

Magnus Håkansson

Johan Ferdinand Karlsson Ärlig (1860-1937)

 

Geografiskt läge

Ybron i Ullstorp Daretorp

Historia

År 1865 återvände hemmasonen i Ullstorp Carl Gustaf Rånge från en sejour i Norge. Han benämns då färgaregesäll och kanske hade han lärt sig yrket i Norge. Det kan ha varit Carl Gustaf som startade färgeriet vid Ybron där landsvägen går över Yan. Ybron låg på Ullstorps ägor. År 1866 flyttade färgaren Rundström till Ullstorp i Daretorp. Han var född i Hörby i Skåne men kom närmast från Hjulsjö i Örebro län. Verksamheten blev dock inte långlivad. Redan 1867 flyttade båda från orten. Carl Gustaf flyttade till Svanviks spinneri i Vinköl där han arbetade som färgare fram till det att hanutvandrade till USA 1869. Carl Gustaf Rånges lillebror Karl Magnus Rånge tog 1865 tjänst som färgaregesäll hos färgaren Jansson i Nymo i Utvängstorp där han stannade i två år för att därefter flytta till Svanviks spinneri hos sin storebror. När denne valde att emigrera flyttade Karl Magnus hem till Ullstorp igen och återupptog färgeriet  vid Ybron, vilket troligen legat nere några år. Han drev verksamheten 1870-1877. Därefter valde han att flytta till Nunnered i Bjurbäck där han blev hemmansägare och färgare under resten av sitt liv.

Efter Karl Rånge hade färgeriet några kortvariga innehavare men 1883 tillträdde Johan Ferdinand Ärlig färgeriet. Han drev sedan detta till dess han lade ned det någon gång i slutet av 1910-talet eller början av 1920-talet. Han avled i Ybron 1937.

Det märkliga är att i handelskalendern kallas färgeriet för K Rånge t o m 1896. Det kan ha varit så att Rånge var kvar som ägare trots att han flyttat till Bjurbäck.

Produkter

Enligt uppgift hade färgeriet som huvudsaklig uppgift att färga hudar från garveriet i Bengstorp och Stora Älgarås.

Fotografier

  • annons18900329Annons Falköpings Tidning 1882

 

Källor

Vår socken Daretorp, del 1 55f, Sveriges Handelskalender 1875-1896

Inventerare

Kjell Henrysson