vinjett

 

Företagets namn                                                                                                                  Verksamhetstid

P G Kallhauges Kaffe- Konfektyr och Brödaffär             1923

Initiativtagare/ägare

Peder Georg Kallhauge (1872-1964)

Geografiskt läge

Tegelladsgruppen 9

Historia

Kallhauge som var född i Veddinge i Halland, arbetade på olika positioner inom järnvägen. År 1899 blev han stationsföreståndare i Öttum. År 1904 flyttade han till Sjöviks järnvägsstation i Östad (P) där han var stationsinspektör till 1922. Någon gång därefter flyttade han och hans familj till Tidaholm och Tegelladsgruppen 9. Här bestämde han sig för att öppna en kaffe-, konfektyr och brödaffär den 2 juni 1923. Vad som därefter hände är inte klarlagt men redan den 29 september samma år höll han auktion på hela rörelsen inklusive privat lösöre och avflyttade till Månseryd söder om Jönköping. Hans vidare öden är okända. Han avled i Kungsbacka år 1964, 92 år gammal. Rörelsen torde ha varit bland de mest kortlivade i Tidaholms historia.

Produkter

Kaffe, konfektyrer och bröd. Café och läskedrycksförsäljning

Fotografier

  • vb230601Från VB 1 juni 1923
  • vb230921Från VB 21 sept 1923

Anställda

Inga anställda är kända.

Källor

Handelsregistret för Tidaholm s 317, Annonser i Västgöta-Bladet 1 juni och 21 september 1923.

Inventerare

Kjell Henrysson