Företagets namn                                                                 Verksamhetstid

Skomakaren och handlanden Oskar Berggren             1875-1884

Initiativtagare/ägare

Oskar Berggren född i Sandhem 1848, utvandrad till USA 1884

Geografiskt läge

Först i Hörnviken och sedan inom stadsplan i Tidaholm (okänt läge men troligen Västra Drottningvägen 1)

Historia

Oskar Berggren föddes i Sandhem 1848 av landbrukarföräldrar men blev skomakare. När han gifte sig med sin hustru  Eva Beata Gustafsdotter år 1871 angavs att han var skomakare från Grevagården i Näs. År 1875 inflyttade paret till Hörnviken i Baltak. Här omnämns Oskar Berggren i Sveriges Handelskalender för 1875 att han bedrev diverseaffär.Han blir dock inte kvar länge där eftersom han redan samma år flyttade till Stallängen i Agnetorp där han står som skomakare. År 1878 flyttar dock familjen in till stadsplan, dvs till centrala Tidaholm, där Oskar står som husägare.  I Handelskalendern för 1883-1884 anges att Berggren var bagare och bryggare med en omsättning på 1 500 kr. Det är troligt att Berggren köpte/blev delägare i Västra Drottningvägen 1 när skräddaren Sandberg avled 1881. Han  hade nederlag för Falköpings Bayerska Bryggeriet från Falköping och som sådan sålde han öl till allmänheten. Tydligen hade Berggrens utskänkning ställt till oordning i orten för den 31 oktober 1882 förbjöd kommunalnämnden honom att för all framtid försälja maltdrycker i Tidaholm. Länsstyrelsen upphävde dock detta förbud efter att förhållandena blivit bättre. År 1884 valde dock Berggren att utvandra med sin familj till USA. Inför avflyttningen sålde Berggren all överflödig egendom på auktion den 12 april 1884. 

Produkter

Skomakari, bryggeri och och bageri.

Fotografier

  • fkpg18821018Annons Falköpings Tidning Okt 1882
  • fkpg18840329Annons Falköpings Tidning Mars 1884

 

Anställda

Skomakaren Johan Emil Dimberg

Otto Alexis Berggren

Johan Oliver Berggren

 

Källor

Sveriges Handelskalender 1875-1884. Falköpings tidning 1882-10-18,1883-08-18 och 1884-03-29

Inventerare

Kjell Henrysson