Företagets namn                                                                               Verksamhetstid

Tidaholms Träförädlingsfabrik F E Andersson             1936-1960

AB Ca-Ru Möbler                                                                           1960-2004

 

Initiativtagare /Ägare

1. Frans Enock Andersson, ”Hogga-Frans”, 1876-1971                          1936-1953

2. Bröderna Henry och Kurt Carlsson, Lennart Runnqvist                      1953-1964

3. Bröderna Henry och Kurt Carlsson                                                      1964-1985

4. Kurt Carlsson "Karla-Kurt"                                                                  1985-1992

5. Kenth Malmberg                                                                                   1992-2004

 

Geografiskt läge

Broholmsgatan 3, Tidaholm (granne med Tidaholmsverken)

Historia

Frans, som kallade Hogga-Frans eftersom han kom från Hogården i Kungslena, arbetade först många år vid Tidaholms Bruks AB:s möbeltillverkning, där han benämndes snickarmästare. Därefter arbetade han en tid vi ”Kullös Snickerifabrik” för att senare återvända till brukets snickerifabrik. När bruket lade ned sin verksamhet år 1935 startade Frans en egen möbeltillverkning vars namn blev Tidaholms Träförädlingsfabrik.  Den första tiden arbetade man i tillfälliga lokaler under tiden som han lät bygga en ny verkstadsbyggnad, vilken stod färdig 1936. Han tog med sig de bästa möbelsnickarna från bruket såsom Gustaf Kronholm, Gustav Larsson samt Alfred Johansson/Andersson. Firman registrerades officiellt 1937.

Bland arbetarna från starten fanns även Henry Carlsson. År 1946 anställdes även Henrys bror Kurt Carlsson. I början av 1950-talet gick rörelsen mycket dåligt. För att sänka kostnader användes bl a rivningsvirke från de sk Solkullerna vilka revs vid denna tid. Den sista produkten som Frans lät tillverka var toalettring med lock. Även denna gick med förlust. Frans försökte då sälja rörelsen. Trots flera spekulanter lyckades Frans inte få till stånd någon försäljning. Henry och Kurt Carlsson beslöt då att tillsammans med en annan arbetare, Lennart Runnqvist, överta rörelsen. Detta skedde den 23 februari 1953 (på Kurts 30-årsdag). Priset var 82.500 kr varav 32.500 betalades kontant och resterande del amorterades på 5 år. De nya ägarna bestämde att Kurt skulle sköta ekonomin och maskinverkstaden, Runnqvist ritningarna och ihopsättningen och Henry inköp och boning. I början fick man jaga arbete genom att åka runt till olika orter. I Tibro lyckades Henry få tag i arbete för Futura, ett samarbete som därefter blev bestående under många år.

Tillverkningen som tidigare skett hantverksmässigt mekaniserades och effektiviserades successivt under 1950- och 1960-talet. De äldre arbetarna ersattes med yngre. I mitten av 1960-talet startades försäljning av möbler på 2:a våningen. Denna sköttes av Henry och hans hustru Iris. Tillverkningen koncentrerades allt mer till enbart tillverkning av stommar för stoppmöbler.

Omkring 1960 ombildades rörelsen till aktiebolag och namnet blev AB Ca-Ru Möbler.

År 1964 sålde Lennart Runnqvist sin andel till övriga ägare. Samma år byggdes en ny maskinverkstad. År 1972 anställdes Thorvald Lindberg som verkmästare. År 1985 löste Kurt ut sin bror Henry och blev därefter ensam ägare. År 1992 såldes rörelsen till Kurts syskonbarn Kenth Malmberg.

Produkter

Produkterna bestod av i början av stoppmöbler i form av fåtöljer och soffor. Senare förändrades tillverkningen till att omfatta endast stommar till stoppmöbler. Huvudsakliga uppdragsgivare var möbelföretag i Tibro. De sista åren gjordes stommar till möbler avsedda för IKEA.

Fotografier

 • kaffecaruKaffepaus
 • manesjohnJohn Andersson ”Manes-John”
 • lucia2Luciafirande
 • lucia3Luciafirande
 • lucia4Luciafirande
 • rundqomanesjohnManes John och Lennart Runnqvist
 • carufabrikFabriken
 • carlqvistCarl Gustav Carlqvist
 • henryHenry Carlsson
 • annons1969Annons från 1969
 • nytid19630221Artikel Ny Tid 1963-02-21
 • vb19690409Artikel VästgötaBladet 1969-04-09
 • vb19690409del2Fortsättning på artikel VästgötaBladet
 • fakturaFaktura
 • tidaholmstraBeställning
 • ingemarkarlssonIngemar Karlsson vid klyvsågen

Anställda

Gustaf Kronholm

Gustaf Larsson

Carl Gustav Carlquist

Henry Carlsson

Iris Carlsson

Kurt Carlsson

Gulli Carlsson

Lennart Runnqvist

Ingemar Karlsson, 1954-1977

John Andersson ”Manes-John”

Thorvald Lindberg

Krister Andersson

Thomas Lindberg

Gunnar Johansson

Gunnar Davidsson

Titti Gustafsson

Ulf Eek

Lars Bergvall

Jan Holmgren

Karl-Evert Thim

Lars-Gunnar Rask

Källor

 1. a)Arkivuppgifter: Sv dödbok II, SCB Tidaholm Föd 1905 o 1908, Handelsreg för Thlm ,s 548
 2. b)Böcker: Skaraborgs Adresskalender 1942-1943, Beskrivning över Skaraborgs län 1941
 3. c)Muntliga uppgifter: Kurt Carlsson, Ingemar Karlsson
 4. d)Övrigt: VB 1926,1971 (dödsruna)

Inventerare

Kjell Henrysson